SGP Gorinchem: “Wij keuren nooit personen af op basis van seksuele geaardheid”

SGP Gorinchem: “Wij keuren nooit personen af op basis van seksuele geaardheid”

SGP-frontman Kees van der Staaij ondertekende het Nashville verklaring, maar hoe staat de Gorinchemse SGP-raadslid Frank Barth hierin? Hij vindt dat de Nashville Verklaring geen zaak is van de politiek, maar een theologisch stuk. 
Wel steunt de raadslid persoonlijk de visie van de SGP over het 
huwelijk, gezin en seksualiteit. 

Foto: CU Gorinchem Twitter. (Frank Barth staat rechts op de foto)

“De SGP heeft er nooit een geheim van gemaakt te staan voor de Bijbelse noties over huwelijk, gezin en seksualiteit, welke ik persoonlijk ook onderschrijf.” laat SGP-raadlid Frank Barth weten. Hij zit als enige SGP-er in de gemeenteraad van Gorinchem. “Op basis van de Bijbel denkt de SGP wel anders over homoseksuele relaties dan de algemeen geldende norm.”

Homoseksualiteit en het homohuwelijk

De visie van de SGP is traditioneel volgens de Bijbel. “Aan de basis van het gezin staat het huwelijk. Het is een belangrijk onderdeel van de orde in de schepping die we in ere moeten houden. God Zelf heeft het huwelijk ingesteld en bedoeld als een levenslange verbintenis tussen man en vrouw. Hieruit volgt dat een huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht niet de bedoeling kan zijn. Zo’n relatie is een kunstmatige constructie.  De openstelling van het huwelijk voor paren van hetzelfde geslacht is in strijd met het wezen van het huwelijk als unieke en exclusieve verbintenis tussen één man en één vrouw. Op grond van de Bijbel kan geen goedkeuring worden gegeven aan de homoseksuele praktijk. Uiteraard wordt daarmee niet de homofiele mens afgewezen. Gebruik van geweld tegen homoseksuelen is absoluut verwerpelijk.” laat de SGP weten op hun site. Ook raadslid Barth is hierover van mening. “Als lokale politicus wil ik benadrukken dat de SGP nooit personen afkeurt op basis van seksuele geaardheid. Geweld, intimidatie en onheuse bejegening zullen wij te allen tijde afkeuren en veroordelen.”

Theologisch stuk

De SGP-raadslid vindt niet aan hem om de verklaring wel of niet te ondersteunen. “Het is een theologisch stuk en daarmee geen zaak van de politiek om daar een opvatting over te hebben. Overigens is de werkgroep Nashville inmiddels met een verklaring gekomen dat er fouten zijn gemaakt.” Hiermee doelt de raadslid op de uitspraak “De verwoording in de verklaring kon op sommige punten aanleiding geven tot misverstanden. Dat trekken wij ons aan. Sommigen hebben het document gelezen alsof met de juiste aanpak een homoseksuele gerichtheid ‘genezen’ kan worden. Of dat het erkennen of uitspreken van het homoseksueel gericht zijn zonde is. Dat was en is onze intentie niet. Want hoewel wij een homoseksuele praktijk afwijzen, wij aanvaarden onze homoseksuele medemens.” laten de initiatiefnemers van Nashville verklaring al eerder weten via diverse media.

Meer nieuws?