Alle kinderen halen zwemdiploma op school

Alle kinderen halen zwemdiploma op school

Foto: Gemeente Gorinchem

Dinsdag is het convenant Zwemveilige school 2019-2022 getekend. Het belangrijkste doel hiervan is dat alle kinderen die van de basisschool komen een zwemdiploma op zak hebben

Sinds 2013 wordt het schoolzwemmen niet meer aangeboden op de basisscholen. De gemeente Gorinchem heeft samen met de stichting Leergeld een alternatief opgesteld voor ouders met een laag inkomen. Ondanks deze maatregel is er nog een aanzienlijk aantal kinderen dat de basisschool verlaat zonder een zwemdiploma. 

De partners die het convenant tekenen werken nauw samen. De partners zijn een groot deel van de basisscholen, stichting Leergeld, Caribabad, Stichting Kindcentra Gorinchem, Kinderopvang De Kinderkamer en de gemeente.

De partijen hebben besproken hoe zij kunnen stimuleren dat meer kinderen deelnemen aan (particuliere) zwemlessen. Dit heeft geresulteerd in maatregelen die vandaag zijn vastgelegd in een aantal ‘waterdichte’ afspraken. Met de ondertekening van het convenant geven de partijen aan, dat zij het nodige in gang zetten om basisschoolkinderen (alsnog) hun zwemdiploma te laten halen. Zij gaan stimuleren, enthousiasmeren en faciliteren en wanneer nodig in gesprek met de kinderen en ouders. Wethouder Van Doesburg: “Gorinchem ligt in het hart van twee rivieren. Het bewustzijn van de gevaren en een basis zwemvaardigheid zijn voor alle kinderen daarom letterlijk van levensbelang.” 

De gemeente brengt bijvoorbeeld jaarlijks in beeld hoeveel kinderen uit groep 7 hun zwemdiploma nog niet hebben gehaald. De scholen gaan dan in gesprek met de ouders om hen te helpen of overtuigen om het kind op zwemles te doen. De stichting Leergeld kan hierbij financiële ondersteuning bieden. En samen met de scholen en het Caribabad wordt soms voor enkele leerlingen een speciaal zwemarrangement opgezet. Alle partijen leveren dus een zinvolle bijdrage aan het realiseren van deze doelstelling: Alle kinderen verlaten de basisschool met een zwemdiploma.

Meer nieuws?