Stadsbelang ergert aan rommelige terugplaatsing straattegels E-Fiber

Stadsbelang ergert aan rommelige terugplaatsing straattegels E-Fiber

De lokale partij Stadsbelang ergert zich aan de herstelwerkzaamheden van Glasvezellegger E-Fiber. Kapotte straattegels worden neergelegd, tegels worden niet straks neergelegd, enorme kieren zijn veel gehoorde klachten. Daarom stelde de fractie schriftelijke vragen.

Foto: Stadsbelang

“Sinds enige tijd is het bedrijf E – Fiber in onze stad bezig met de aanleg van glasvezel. Wij, als stadsbelang, zijn ontzettend verheugd dat dit nu eindelijk in onze stad wordt aangelegd. Een goed functionerend glasvezelnetwerk is nl van essentieel belang voor onze digitale infrastructuur en dus voor het toekomstbestendig maken van onze stad.” laat de grootste partij van de stad schriftelijk weten. “Wij begrijpen dat bij vernieuwing of aanpassing van de infrastructuur in onze stad een bepaalde mate van overlast zal/kan veroorzaken door de benodigde werkzaamheden. De glasvezelkabels worden nl. gelegd in bermen, onder wegen, onder de stoepen en langs de vele woningen van onze stad. Echter ontvangen wij ook voldoende klachten over de herstelwerkzaamheden van de voetpaden die zijn open gehaald voor aanleg van deze glasezel kabels. De klachten richten zich voornamelijk op het terug leggen van kapotte straattegels, het niet strak terugplaatsen van tegelpaden, enorme kieren tussen terug gelegde
straatstenen waardoor onkruidgroei sterk stimuleert, maar ook gevaarlijk kan zijn voor mensen die slecht ter been zijn.”

Fixi

Graag wil de fractie weten of de gemeente hiervan op de hoogte is en wat er mee gaat gebeuren. Ook vraagt de fractie zich af of de gemeente wel toezicht houdt op het netjes terug leggen. Ook wil de fractie weten waarom vragen in de meldingsapp Fixi snel wordt afgehandeld, maar er uiteindelijk niets gebeurt. Er zijn nog geen antwoorden op de vragen van Stadsbelang.

Meer Gorinchem nieuws?