Waardlanden zet afvaltoezicht in

Waardlanden zet afvaltoezicht in

“Minder afval is belangrijk voor het milieu , onze omgeving, toekomstige generaties én voor de
portemonnee.” laat Waardlanden weten. Om afvalscheiding te stimuleren en de hoeveelheid restafval te verlagen hebben de gemeenten met Waardlanden een nieuw afval – en grondstoffenbeleid opgesteld. Dat beleid zorgt de komende periode voor veranderingen. Afval voorkomen en goed scheiden kan best een uitdaging zijn. Milieucoaches en toezichthouders van Waardlanden staan klaar om inwoners zo goed mogelijk te informeren en te helpen met minder restafval en (nóg) beter scheiden waar dat nodig is.

Afval voorkomen en scheiden

Onder inwoners leven veel vragen en ideeën over afval voorkomen en scheiden. Dat is begrijpelijk. De
milieucoaches van Waardlanden geven inwoners voorlichting en informeren hen over goede
afvalscheiding . Zo zijn zij aanwezig in de wijk , bij bijeenkomsten en evenementen . Dat draagt bij aan
betere kwaliteit van de ingezamelde grondstoffen. De milieucoaches hebben contact met inwoners en
maatschappelijke organisaties in de gemeenten. Ze beantwoorden vragen en geven tips en adviezen over alles rondom het scheiden van afval.

Ernstige vervuiling voorkomen

Om de veranderingen op het gebied van afvalinzameling goed te kunnen doorvoeren zijn toezichthouders belangrijk. Bij de inzameling van afval komen medewerkers van Waardlanden soms ernstige vervuiling tegen . Zo als bijplaatsingen van afval bij de ondergrondse containers en gedumpt afval in de openbare ruimte. Dat willen we m et de komst van toezichthouders tegengaan . Sinds 1 maart 2023 zijn zij daarom in dienst van Waardlanden. De toezichthouders zijn goed te benaderen en staan klaar om vragen over het nieuwe afvalbeleid te beantwoorden. Tijdens rondes in de wijken geven zij inwoners voorlichting en gaan met hen in gesprek, zodra zij vervuiling opmerken . Blijven er problemen in w ijken, dan delen de toezichthouders ook boetes uit. De hoogte hiervan is vastgesteld op € 206,50 per overtreding. De toezichthouders van Waardlanden zijn te herkennen aan een blauw uniform en een auto van Waardlanden.

Van 232 kilogram naar maximaal 100 kilogram per persoon per jaar

De komende jaren gaan we nog meer werk maken van minder rest afval. We willen van 232 kilogram in
2020 naar 100 kilogram per persoon per jaar in 2025. Zo’n 70 procent van ons afval bevat waardevolle
grondstoffen en is geschikt voor hergebruik. D at is belangrijk want er zijn steeds minder grondstoffen.
Door meer hergebruik hoeven we minder nieuwe materialen uit de aarde te halen. En blijft er minder
restafval over dat we tegen hoge kosten moeten laten verbranden. Dat is beter voor het milieu en vo or de portemonnee.​

Gebruik de scheidingswijzer

Twijfelt u wel eens in welke bak een product of materiaal hoort? De scheidingswijzer helpt! U vindt hem
op Waardlanden.nl of in de handige Waardlanden – app. Zo heeft u altijd alle informatie over afval en
grondstoffen bij de hand.

Meer Gorinchem nieuws