Gemeente stimuleert aankoop eerste woning met verruiming starterslening

Gemeente stimuleert aankoop eerste woning met verruiming starterslening

De gemeenteraad heeft besloten de huidige startersregeling voort te zetten en te verruimen. Hiermee wil gemeente Gorinchem jongeren de kans geven om sneller een eerste eigen huis te kopen. De starterslening is minimaal €2.500 en maximaal €25.000. De woning mag maximaal € 324.000 kosten. De aanvraag kan vanaf 18 jaar worden ingediend.

Het bestaande budget was volledig benut en de vraag naar de regeling is nog steeds hoog. Daarnaast zijn de huizenprijzen sinds de instelling van de regeling op 1 maart 2021 verder gestegen. De gemeente wil starters blijven stimuleren een huis te kunnen kopen en verruimt daarom de startersregeling:

  • De prijs voor de aan te schaffen woning bedraagt maximaal €324.000 in plaats van €284.000,-. De verwachting is dat meer starters hierdoor in aanmerking komen. Daarnaast maken starters een grotere kans op een woning, omdat ze meer keuze hebben.
  • Het totale budget is bijna verdubbeld, zodat meer starters er gebruik van kunnen maken.
  • Voor starters die eerder in Gorinchem hebben gewoond en terug willen keren, is het nu ook mogelijk om onder voorwaarden een starterslening aan te vragen.
  • Het is nu ook mogelijk om onder voorwaarden een starterslening aan te vragen als de aanvrager minimaal één jaar in Gorinchem woont of een maatschappelijke of economische binding heeft met de gemeente Gorinchem.
  • Vanaf 18 jaar kan men bij de aankoop van een eerste woning een aanvraag doen. De leeftijdsgrens tot 35 jaar is vervallen.

De gemeente voert de starterslening niet zelf uit, maar dat doet de Stichting Volkshuisvesting Nederland. Kijk voor alle voorwaarden op gorinchem.nl/bouwen-en-wonen/starterslening.  

Meer Gorinchem nieuws