Samenwerking huisvesting en leefomgeving tussen gemeente Gorinchem, Poort6 en huurdersvereniging HP6 ligt op koers

Samenwerking huisvesting en leefomgeving tussen gemeente Gorinchem, Poort6 en huurdersvereniging HP6 ligt op koers

In 2020 maakten gemeente Gorinchem, Poort6 en huurdersvereniging HP6 voor 5 jaar afspraken over wonen en de leefomgeving. Aan het eind van 2022 blikten de partijen samen terug op het afgelopen jaar. Ook in dit jaar zijn weer mooie stappen gezet. Vooral met de aanleg van het warmtenet in de Gildenwijk. Maar ook door een opening van een gezinsopvang aan de Keizerstraat en doordat verschillende activiteiten na corona weer op konden starten. Zo werkten de 3 partijen samen aan een veilige, leefbare en zorgzame stad. Met duurzame wijken en woningen.

Eva Dansen, wethouder Wonen gemeente Gorinchem: “Belangrijke resultaten in 2022 zijn bijvoorbeeld het samen tegengaan van energiearmoede. Bijvoorbeeld door de inzet van de energietoeslag die we ook begin 2023 voortzetten. En door voorlichting en het uitdelen van kleine maatregelen, zoals tochtstrippen en radiatorfolie. Ook is er een goede samenwerking op het gebied van “Schoon, heel en veilig” in de wijken. Hierbij kijken we met bewoners op wijkniveau welke vraagstukken en oplossingen er mogelijk zijn. En in 2022 hebben we succesvol vluchtelingen uit Oekraïne in Gorinchem gehuisvest.

Verder rondden we de “Kijk op de Wijk” voor verschillende wijken af. Dit vervolgen we in het nieuwe jaar met een uitvoeringsprogramma. Door deze fijne samenwerking kunnen we mooie stappen zetten. In 2023 doen we bijvoorbeeld een woningmarktonderzoek om beter in te spelen op de steeds veranderende woningmarkt. En werken we samen aan doorstroming op de woningmarkt voor ouderen en jongeren. Daarnaast gaan we als gemeente de inwoners breder informeren over de transitie naar een aardgasvrij Gorinchem. Een doelstelling die het Rijk ons stelt voor 2050.”

Poort6 heeft de “Wil om te verbinden”

“We leven in een tijd met moeilijke vragen die ons allemaal raken”, vertelt Marije Buursink, directeur-bestuurder Poort6. “Ons motto, #WIJ de wil om te verbinden, is daarom echt ons kompas dit jaar. Juist nu willen we dichtbij zijn. Daarom verstevigen we in 2023 ons wijkgericht werken. En starten we een levende bibliotheek op. Natuurlijk willen we in deze onzekere tijden een thuis bieden. Met de gemeente onderzoeken we daarom hoe we op een creatieve manier extra woningen toe kunnen voegen. Zodat er voor iedereen ruimte is om in ons mooie Gorinchem te wonen. Goed geïsoleerde en duurzame huizen daar zetten we in 2023 ook onze schouders onder. Goed voor de aarde en de portemonnee van onze huurders. Ook gaan we verder met het aansluiten van woningen en gebouwen op het warmtenet. En nemen we de verwarmingskosten op ons voor de ontmoetingsruimten. Zo kunnen onze huurders met elkaar in verbinding blijven op een fijne en warme plek.”

HP6 wil verlaging van de woonlasten

Harry Vendel haakt hier als voorzitter van huurdersvereniging HP6 op in. “Vanuit HP6 vinden we deze onderwerpen ook heel belangrijk. Samen kunnen we de kwaliteit van de duurzaamheid op een hoger plan brengen. En zorgen dat hierdoor de woonlasten ook omlaag kunnen.”

Meer Gorinchem nieuws