Rookmelders verplicht per 1 juli

Rookmelders verplicht per 1 juli

Vanaf 1 juli zijn rookmelders in alle woningen verplicht. Op iedere verdieping van een huis waar gewoond wordt, moet minstens één goedgekeurde rookmelder hangen.

De overheid heeft besloten dat per 1 juli 2022 alle woningen een rookmelder moet hebben op alle verdiepingen. Dit staat in het zogenoemde ‘bouwbesluit’. Daarin staan alle voorschriften waaraan een veilige woning moet voldoen. Op een zolder of in een kelder waar niet wordt gewoond, hoeven geen rookmelders te komen. In besloten ruimtes waar een vluchtroute doorheen loopt, juist weer wel. En in kamerwoningen zoals in studentenhuizen, is straks in iedere kamer een rookmelder verplicht. De verplichting per 1 juli is er gekomen door een aanpassing van het Bouwbesluit.

Boete

Het ontbreken van een rookmelder kan vanaf 1 juli gelden als een gebrek (artikel 7:204 lid 2 Burgerlijk Wetboek). Dit moet alsnog hersteld worden door de eigenaar van de woning. Daarnaast lopen mensen die geen rookmelder heeft een risico op een boete vanuit de gemeente.

Handhaving door gemeenten

Nu is de kans klein dat een gemeente gaat controleren. Maar de gemeente zou wel steeksproefgewijs kunnen toetsen bij woningen. Maar ook een brandweer kan dit signaleren tijdens een brand.

Huurders

Niet alleen eigenaren zijn verantwoordelijk. Ook de huurder moet meewerken aan plaatsing van rookmelders. Ook kunnen huurders aangesproken worden op het controleren van de rookmelders en het zo nodig vervangen van batterijen. In die zin zijn de rookmelders dus een gedeelde verantwoordelijkheid tussen verhuurder en huurder. Hierover kunnen afspraken worden opgenomen in een huurcontract.

Meer Gorinchem nieuws