Culturele stichtingen en verenigingen voor vierde schadeperiode gecompenseerd

Culturele stichtingen en verenigingen voor vierde schadeperiode gecompenseerd
Foto: Wikipedia - Arch

Culturele stichtingen en verenigingen waar de gemeente een subsidierelatie mee heeft, konden voor de vierde keer subsidie aanvragen ter compensatie van de financiële schade door corona in 2021. De compensatie geldt voor lokale culturele activiteiten. Deze aanvragen worden wederom volledig gehonoreerd. Vanaf 1 juli tot 1 oktober 2022 kan een subsidie worden aangevraagd voor de vijfde schadeperiode van 1 januari 2022 tot 1 juli 2022.

Foto: Wikipedia – Arch

De gemeente wil de lokale culturele infrastructuur ondersteunen, ook in de periode na de coronacrisis, waarin de culturele stichtingen en verenigingen extra inspanningen moeten verrichten om hun bedrijfsvoering weer op het niveau van voor de coronacrisis te brengen. Hiervoor gebruikt ze het geld dat van het Rijk is ontvangen ter ondersteuning van de lokale culturele infrastructuur. Een vijfde schadeperiode geeft de culturele instellingen, stichtingen en verenigingen de ruimte en mogelijkheid om weer toekomstbestendig te worden. Voor de vijfde schadeperiode van 1 januari 2022 tot 1 juli 2022 is een subsidieplafond van €85.000 vastgesteld. Naar verwachting is dit bedrag voldoende om ook de schade in de vijfde schadeperiode te kunnen compenseren.   

Aanvragen subsidie coronaverliezen vijfde schadeperiode

De culturele stichtingen en verenigingen waar de gemeente een subsidierelatie mee heeft, kunnen in de periode 1 juli tot 1 oktober 2022 via de website van de gemeente een subsidie aanvragen voor de vijfde schadeperiode. De culturele stichtingen en verenigingen die in aanmerking komen voor de subsidie krijgen hierover bericht van de gemeente.

Meer Gorinchem nieuws