Tijdelijke openstelling De Nieuwe Doelen verlengd

Tijdelijke openstelling De Nieuwe Doelen verlengd
Foto: Nieuwe doelen

Het college heeft besloten om theater De Nieuwe Doelen tijdelijk langer open te stellen voor de stad. Hierdoor kunnen amateurkunstverenigingen en scholen tot de zomervakantie dit jaar gebruik blijven maken van het grote podium van De Nieuwe Doelen. Stichting Podium Pandemonium faciliteert de tijdelijke openstelling. De gemeente Gorinchem stelt hiervoor een subsidie ter beschikking.

Door de tijdelijke openstelling van Theater De Nieuwe Doelen te verlengen en wederom bepaalde gebruikerslasten op zich te nemen, wil de gemeente de lokale culturele sector ook na corona steunen. 

Tijdelijke openstelling

Ten tijde van de coronapandemie en vanwege de toen geldende coronamaatregelen, is het Theater De Nieuwe Doelen in het najaar van 2020 en 2021 en de eerste maanden van 2022 tijdelijk opengesteld. Daardoor konden de activiteiten van verschillende culturele instellingen zoals Theater ’t Pand, Theater Peeriscoop, het IFFG en een aantal amateurkunstverenigingen coronaproof plaatsvinden. Hiermee heeft de gemeente de coronaschade van de lokale cultuursector weten te beperken.

Impuls lokale cultuursector

De diverse amateurkunstverenigingen en scholen hebben ook de komende periode behoefte aan het grote podium van De Nieuwe Doelen voor hun eindvoorstellingen. Deze voorstellingen worden traditioneel na afsluiting van het professionele theaterseizoen in de periode april tot de zomervakantie gegeven.Door het grote podium van De Nieuwe Doelen langer beschikbaar te stellen tot de zomervakantie, kunnen we tegemoet komen aan de behoefte van de lokale sociaal culturele partijen en de lokale cultuursector een impuls geven. De tijdelijke openstelling van De Nieuwe Doelen tijdens en na de coronacrisis staat los van de uitvraag naar een nieuwe exploitant voor het theater op lange termijn.

Meer Gorinchem nieuws