Aanwijzing eerste gemeentelijke monumenten

Aanwijzing eerste gemeentelijke monumenten
Foto: Stichting Gorinchem Citymarkting

De gemeente Gorinchem wil cultureel erfgoed beschermen, behouden en versterken. Daarom wijst de gemeente panden en objecten aan als gemeentelijk monument of beeldbepalend pand. Dit zijn panden en objecten die belangrijk zijn voor de lokale geschiedenis en cultuur. Het college van burgemeester en wethouders heeft afgelopen week de eerste panden aangewezen als gemeentelijk monument of beeldbepalend pand.

Vorig jaar startte de gemeente met de procedure om te komen tot gemeentelijke monumenten. Op basis van criteria is gekeken of een pand of object in aanmerking komt voor de status van gemeentelijk monument of beeldbepalend pand. Criteria zijn: cultuurhistorische waarden, architectuur- en kunsthistorische waarden, situationele en ensemblewaarden, gaafheid en herkenbaarheid en zeldzaamheid. Op basis van deze criteria is besloten dat het wel of niet gaat om een gemeentelijk monument. 

Aanwijsbesluit

Hierna zijn eigenaren met een pand dat mogelijk om een gemeentelijk monument of beeldbepalend pand gaat uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst en is de procedure toegelicht. Pandeigenaren konden een zienswijze indienen. Voor de panden waarvoor geen zienswijze is ingediend, is afgelopen week een aanwijsbesluit vastgesteld. De eigenaren zijn met een brief op de hoogte gesteld. 

Zuinig zijn op onze allermooiste vestingstad

Wethouder Dick van Zanten: “Met het aanwijzen van de eerste gemeentelijke monumenten beschermen we de historische waarde van onze vestingstad. De allermooiste vestingstad van Nederland kent veel historische karakteristieke panden. Ze geven karakter aan onze binnenstad en daar moeten we zuinig op zijn. De status van gemeentelijk monument betekent niet dat eigenaren niets meer kunnen bouwen of verbouwen aan hun pand. Het betekent wel dat ze bij een verbouwing of verandering wel altijd de historische waarde van het pand gerespecteerd wordt.”
Pandeigenaren die een zienswijze hebben ingediend of waarbij administratief iets niet juist is gegaan, worden binnenkort ook geïnformeerd over het vervolg. Meer informatie over de procedure is te vinden op www.gorinchem.nl

Meer Gorinchem nieuws