Gorinchem komt tegemoet in extra kosten controle coronatoegangsbewijs

Gorinchem komt tegemoet in extra kosten controle coronatoegangsbewijs

De gemeente Gorinchem stelt een regeling open waarmee ondernemers, verenigingen en organisatoren die verplicht moesten werken met een corona toegangsbewijs (ctb) vergoed worden in de extra kosten die ze voor de controle moesten maken. De regeling komt ondernemers en organisaties hiermee tegemoet in de gemaakte kosten. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om evenementen en andere publieksactiviteiten, horecaondernemingen, (sport)wedstrijden en -activiteiten, en culturele activiteiten waarvoor het toegangsbewijs verplicht is. 

Medio september besloot het kabinet een extra uitkering te verlenen voor het ondersteunen van de naleving van de controleplicht op het coronatoegangsbewijs. In de eerste weekenden werd in samenwerking met ondernemers en verenigingen in de stad ingezet op eenvoudige controle door centrale uitgifte van een polsbandje. Ook werden op drukke plekken extra toezichthouders ingezet. Daarnaast waren ondernemers en organisatoren zelf verantwoordelijk voor de controle. In de kosten die hierbij gemaakt zijn, wil de gemeente tegemoetkomen. Het beschikbare geld  wil de gemeente zo eerlijk mogelijk verdelen over degenen die extra (personeels-)kosten maakten voor de controle op het coronatoegangsbewijs. 

Welke kosten worden vergoed

Ondernemers, verenigingen en organisatoren kunnen in aanmerking komen voor extra kosten voor materiaal en personeel die ze extra maakten voor de controle op het Corona Toegangsbewijs (CTB). Zij moeten deze kosten met een factuur of loonstrook aantonen. De hoogte van de tegemoetkoming is maximaal € 2.000,- per aanvrager. Dit is afhankelijk van het aantal aanvragers en kan dus ook minder zijn.  

Aanvragen

Vanaf woensdag 5 januari tot en met 15 januari kunnen Gorcumse ondernemers, verenigingen en organisatoren een aanvraag indienen via een formulier op de website van de gemeente: www.gorinchem.nl/ctb

Meer Gorinchem nieuws