Niels van Santen lijsttrekker VVD Gorinchem

Niels van Santen lijsttrekker VVD Gorinchem

De leden van de VVD hebben definitief de kieslijst vastgesteld van de VVD. Hierin is gekozen om Niels van Santen tot lijsttrekker te benoemen.

De lokale VVD – kandidatenlijst is definitief vastgesteld. “We zijn er trots op. Kandidatenlijst Naast ervaren raadsleden is er plek voor nieuwe kandidaten. Er is uitdrukkelijk voor gekozen ook hen duidelijk verkiesbaar op de lijst op te nemen. Op die manier ontstaat er een mooie mix, continuïteit en vernieuwing, ervaring en opvolging, jong en oud(er), mannen en vrouwen.” laat het bestuur van de lokale VVD weten. “Bij het tot stand komen van deze lijst is naar kennis, affiniteit, ervaring, representatieve afspiegeling en beschikbare tijd gekeken.”

Kandidaten Nieuwe en (oude) bekende namen op de lijst.

“Elk van hen heeft aangegeven actief te willen bijdragen aan het verkiezingsresultaat in maart 20 22. De eerste 10 leden stellen zich op de site vast voor: Niels van Santen, Attie Mager, Marc Houtepen, Wim den Hartog, Therèse van ’ t Westende – de Bijl, Gido Rottink, Metin Demir, Mariska Veldheer – Vink, Jeff Collee en Peter Verschoor.” aldus het VVD bestuur. Een nadere kennismaking volgt uiteraard .

Huidige fractie

“Onze huidige fractievoorzitter, Attie Mager, heeft aangegeven het lijsttrekkerschap (na dit tweemaal te hebben vervuld) te willen overdragen. Niels van Santen heeft er op dit moment een volledige termijn als raadslid opzitten en ambieert het lijsttrekkerschap. Ons raadslid Jaap Wientjes heeft besloten het stokje over te dragen aan een nieuwe generatie en neemt een plek in als lijstduwer. De huidige fractie – assistenten, Marc Houtepen en Wim den Hartog zijn beiden representanten van deze volgende generatie.

Gemeente bestuur

De kandidaten hebben aangeven zich op een open en kritisch constructieve wijze in te zetten voor het functioneren van het Gorinchemse gemeentebestuur. Samenwerking met partij en, die zich ook op deze wijze opstellen, is een vanzelfsprekendheid. Mocht de VVD – Gorinchem een wethouder leveren, dan is Attie Mager onze kandidaat. We maken ons op voor een sprankelende verkiezingscampagne!

Meer Gorinchem nieuws