Gemeente Gorinchem ondertekent het Charter Diversiteit

Gemeente Gorinchem ondertekent het Charter Diversiteit

Op 21 september hebben wethouder Ro van Doesburg en D66 raadslid Ilhan Tekir het Charter Diversiteit ondertekend. De gemeente Gorinchem vindt diversiteit en inclusiviteit onder hun medewerkers belangrijk. Het zet zich dagelijks in om de toepassing van de principes van gelijke kansen op de werkvloer te bevorderen. Het Charter is een initiatief van Diversiteit in Bedrijf (onderdeel van de SER). 

Foto: Gemeente Gorinchem

In aanwezigheid van diverse ambtenaren zette wethouder Ro van Doesburg en D66-gemeenteraadslid Ilhan Tekir hun handtekening onder de overeenkomst ‘Charter Diversiteit’. Wethouder Ro van Doesburg: “de Gemeente Gorinchem wil een afspiegeling zijn van de maatschappij waar iedereen meetelt, meedoet en de kans krijgt om succesvol te zijn. We vinden het belangrijk dat iedereen zich welkom voelt om bij de gemeente Gorinchem aan de slag te gaan en dat diversiteit en inclusie op de werkvloer wordt gestimuleerd. Met het ondertekenen van het Charter Diversiteit hebben we dit vandaag bekrachtigd.”

Initiatief Charter Diversiteit 

Het initiatief voor de ondertekening van het Charter Diversiteit komt voort uit een ingediende motie door Ilhan Tekir, fractievoorzitter van D66. Op 9 juli 2020 werd deze motie unaniem door de gemeenteraad aangenomen. Met het ondertekenen van het Charter Diversiteit sluiten de gemeente Gorinchem zich aan bij een lange lijst van ondertekenaars. Meer dan 250 Nederlandse en 12.000 Europese ondertekenaars gingen ons al voor. 

Versterken van ambitie in 2022

De gemeente Gorinchem gaat verder op de ingeslagen weg en daagt zichzelf dagelijks uit om op een diverse en inclusieve manier personeel te werven. Ook zorgt het ervoor dat de interne regelingen niet belemmerend zijn voor een inclusieve organisatie. De komende periode wordt het actieplan verder uitgebreid en zullen er onder andere trainingen worden gegeven om het bewustzijn te vergroten en de diversiteit binnen de teams te verbeteren en te managen.  

Charter Diversiteit in het kort

Het Charter Diversiteit is door de SER in het leven geroepen. Het stimuleert diversiteit en inclusie op de werkvloer. Een inclusieve organisatie maakt zo goed mogelijk gebruik van de mix van medewerkers met al hun talenten. Het Charter is een intentieverklaring die werkgevers kunnen ondertekenen. Meer hierover leest je op de website van de SER.

Meer Gorinchem nieuws