Economische visie: Gorinchem zet in op een robuuste, innovatieve en duurzame toekomst

Economische visie: Gorinchem zet in op een robuuste, innovatieve en duurzame toekomst

Wethouder Joost van der Geest heeft het eerste exemplaar van de economische visie overhandigt aan Edward van der Meijden, voorzitter van de Gorcumse ondernemersvereniging IKG. De synergie tussen de gemeente en de ondernemers moet zorgen voor een sterke, economische stad die klaar is voor de toekomst.  

Met de overhandiging van de economische visie geeft de gemeente het startsein voor de realisatie van de verdere economische ontwikkeling in Gorinchem. De gemeenteraad keurde deze visie in juni goed. Bij het opstellen van de economische visie zijn ondernemers en ondernemersverenigingen nauw betrokken. In het plan ligt de nadruk op het stimuleren van de al in de gemeente gevestigde bedrijven en op het stimuleren van de overgang van een lineaire naar een circulaire economie. 

Duurzame ambities

De geformuleerde ambities zijn gericht op het verbeteren van de kwaliteit van het ondernemersklimaat. Deze ambities zijn tegelijkertijd robuust, innovatief en duurzaam. Voor een toekomstgericht en toekomstbestendig Gorinchem krijgen bestaande en startende bedrijven letterlijk en figuurlijk de ruimte om te groeien. En nieuwe innovatieve bedrijven worden aangetrokken om onze economische clusters, zoals de maritieme, aan te vullen, te versterken en te verdiepen. Hierin is een belangrijke rol weggelegd voor het nieuwe bedrijventerrein ‘Groote Haar’.De financiële crisis gevolgd door een economische crisis én de coronacrisis hebben grote effecten (gehad) op de economische ontwikkeling en op de ondernemers in Gorinchem. Met de nieuwe economische visie zetten we in op een duurzame economie en creëren de gemeente en de ondernemers een stad die tegen een stootje kan. 

Ruimte en aandacht voor ontwikkeling 

Wethouder Joost van der Geest: “Gorinchem is een stad waar ruimte en aandacht is voor ontwikkeling, ook op economisch terrein. Bij het formuleren van de ambities voor de economische visie hebben we vanzelfsprekend nauw samengewerkt met het  bedrijfsleven. Alleen samen zorgen we dat ondernemend Gorinchem de mogelijkheden krijgt om zich sterk te maken voor de toekomst. De visie hebben we samen opgesteld, maar nu moeten we het nog samen gaan uitvoeren. Gezien de nauwe en korte lijnen die we inmiddels hebben met elkaar, heb ik alle vertrouwen in de verdere samenwerking in de stad.”

Samenwerking 

Voorzitter IKG Edward van der Meijden: “We stellen het op prijs dat we door de gemeente actief betrokken zijn bij  het formuleren van nieuwe economische ambities. Het is een bewijs van onze intensieve en constructieve samenwerking. De economische visie staat voor werkgelegenheid, welvaart en welzijn. Het is aan de ondernemers om de kansen en mogelijkheden maximaal te benutten’. 

Visie in de praktijk

De visie in de praktijk is een uitvoeringsprogramma met acties. Deze acties worden de komende jaren door de gemeente, ondernemers en onderwijsinstellingen opgepakt. De transitie van lineair naar circulair staat centraal: er wordt bijvoorbeeld onderzocht welke bedrijven hierin al actief zijn en geïnventariseerd hoe reststromen (zouden kunnen) lopen. Hierbij vervult de gemeente een aanjagende, stimulerende en faciliterende rol. De ondernemers krijgen een essentiële rol bij het uitvoeren van deze acties. We zorgen er samen voor dat we gestelde ambities kunnen realiseren.

Meer Gorinchem nieuws