Subsidie voor 76 huurwoningen Van Zomerenlaan

Subsidie voor 76 huurwoningen Van Zomerenlaan

Woningcorporatie Poort6 heeft het voornemen 76 sociale huurwoningen aan de Van Zomerenlaan te bouwen. Voor dit plan is dit voorjaar door de gemeente een subsidie aangevraagd bij de Provincie Zuid-Holland. Daarvoor is nu 380.000 euro subsidie beschikbaar gesteld.

De huurwoningen zijn gepland in de Haarwijk. Deze wijk kenmerkt zich door veel sociale huurwoningen. De wens bestaat om in deze wijk de kwaliteit van woningen en de openbare ruimte te verbeteren en meer ontmoetingsplekken te realiseren. Dat is vastgelegd in de Woon- en transformatievisie die in 2019 door de gemeenteraad is vastgesteld. De opzet van de plannen voor de bouw van huurwoningen aan de Van Zomerenlaan dragen hier aan bij.

Subsidie

De door de provincie toegekende subsidie komt uit de Knelpuntenpot sociale huur en middenhuur Zuid-Holland. De provincie stelt een aantal voorwaarden aan de verstrekte subsidie. Zo moet de bouw van de woningen binnen twee jaar na het verstrekken van de subsidie starten. Dit betekent dat de bouw van de woningen aan de Van Zomerenlaan halverwege 2023 begonnen moet zijn. De gemeente Gorinchem en Poort6 bereiden de bouw de komende tijd verder voor. 

Meer Gorinchem nieuws