Zomerfeest Groenmarkt pas in 2022

Zomerfeest Groenmarkt pas in 2022

Het waren spannende weken voor de zomerfeest Groenmarkt, maar na door het terugdraaien van de maatregelen heeft zomerfeest Groenmarkt moeten besluiten om een jaar over te slaan.

“De afgelopen 7 weken hebben wij met het organisatieteam van Stichting Zomerfeest Gorinchem, de organisator van het zomerfeest op de Groenmarkt, de mogelijkheden onderzocht voor de feestweek in de laatste week van de zomervakantie. Geënthousiasmeerd door de versoepelingen en met de wens weer “ouderwets” bij elkaar te kunnen komen, leken onze kansen gunstig.” liet de teleurgestelde bestuur van Stichting Zomerfeest Gorinchem weten.

Risico

Zelfs met een aantal maatregelen moest het bestuur toch anders doen besluiten “Ook met in achtneming van enkele maatregelen stonden we startklaar om een feest aan te kondigen. Helaas is met de laatste persconferentie duidelijk geworden dat samenkomen zonder anderhalve meter tot half augustus niet mogelijk is. Met de huidige cijfers is het maar de vraag of per deze datum er weer opnieuw versoepelingen mogelijk zijn. Wij hebben hierdoor besloten te stoppen met de organisatie van een Zomerfeest in 2021 op de Groenmarkt. De onzekerheden van het borgen van de veiligheid van onze bezoekers, het verkrijgen van een vergunning en het afdekken van de financiële risico’s zonder de garantieregeling van de Nederlandse overheid, blijken te groot. Hierdoor zijn wij van mening dat wij geen eer kunnen doen aan onze missie: Een feestweek van ontmoetingen voor iedereen uit Gorinchem.”

Bedankt!

De organisatie wil nog wel de vrijwilligers, sponsoren, partners en leveranciers en bovenal al onze bezoekers bedanken voor de trouwe steun. “Op naar 2022! Wij gaan alvast aan de slag. We zien jullie dan ook graag van 16 tot en met 21 augustus 2022 op de Groenmarkt, om harder te gaan dan ooit!” aldus het bestuur Stichting Zomerfeest Gorinchem.

Meer Gorinchem nieuws