Toekomstbestendige accommodaties in Molenlanden

Toekomstbestendige accommodaties in Molenlanden

Het college van Molenlanden heeft ingestemd met het Vastgoed-, Accommodatie- en Tarievenbeleid, waarmee een gelijk speelveld is ontwikkeld voor alle verenigingen en stichtingen in Molenlanden om accommodaties in de toekomst te gebruiken en beheren. Na een intensief traject van een jaar, waarin met verenigingen en stichtingen is gesproken, is dit nieuwe beleid tot stand gekomen. Het voorstel wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de raad.

Het nieuwe beleid richt zich vooral op de ‘harde’ kant (aanbod van accommodaties, eigendom, beheer en tarieven) en minder op de ‘zachte’ kant (sportstimulering, activiteiten binnen het sociale domein). Er zijn nog grote verschillen in de tarieven, huur en beheer van accommodaties in de twee voormalige gemeenten. Voor sommige typen accommodaties geldt zelfs dat deze verschillen de continuïteit van de verenigingen bedreigen. Die verschillen worden met dit beleid weggenomen en geeft een ‘gelijk speelveld’ in Molenlanden voor alle gebruikers en beheerders. Wethouder Bram Visser: “Het beleid is samen met de verenigingen en stichtingen ontwikkeld. We hebben ze ieder apart en samen gesproken het afgelopen jaar om te komen tot een goed en toekomstbestendig aanbod van accommodaties. Met dit voorstel harmoniseren we niet alleen het beleid, we zetten een belangrijke stap in de mogelijkheden voor verenigingen en stichtingen om zich op het gebied van bewegen, ontmoeten, sport, welzijn en zorg verder te kunnen ontwikkelen en daar ben ik heel blij mee.”

Toekomstbestendig

De gemeente Molenlanden beschikt over een gevarieerd en fijnmazig gespreid aanbod van binnen- en buitensportaccommodaties, dorpshuizen, multifunctionele accommodaties en zwembaden. Vrijwel elke kern van de gemeente beschikt wel over één of meerdere van deze accommodaties. De accommodaties worden over het algemeen goed gebruikt en vervullen een belangrijke sociale functie in de kernen. Toch zijn een aantal ontwikkelingen van groot belang om rekening mee te houden voor de toekomst. Wethouder Visser: “Veel inwoners zijn lid van een sportvereniging, maar nog te weinig inwoners sporten en bewegen. We hebben in het afgelopen jaar kunnen zien hoe belangrijk een gezonde leefstijl is. Het lokale sportakkoord ‘Sportparel in het Groene Hart’ zet stevig in op de verhoging van sporten en bewegen, maar het accommodatieaanbod en -beheer is nu nog teveel versnipperd en soms teveel op afstand, waardoor mensen niet bewegen. Daarbij zijn enkele accommodaties nodig aan vervanging toe. Met dit beleid zetten we dus echt een belangrijke stap naar de toekomst toe.” Het raadsvoorstel is grotendeels een uitwerking van de uitgangspunten die de raad in november 2020 heeft vastgesteld. Ook is het nieuwe beleid goed afgestemd op het nieuwe subsidiebeleid en het Integraal HuisvestingsPlan (IHP) voor het primaire onderwijs.

Meer Gorinchem nieuws