‘Homohuwelijk’ doen goed in Gorinchem

‘Homohuwelijk’ doen goed in Gorinchem

Ondanks de slechte start in Gorinchem 20 jaar geleden, doet Gorinchem het goed met betrekking tot het huwelijk tussen paren van hetzelfde geslacht. De in volksmond genoemde Homohuwelijk bestaat 1 april 20 jaar.

Op 1 april 2001 werd het huwelijk opengesteld voor mensen van hetzelfde geslacht. Hierdoor konden mannen met mannen trouwen als vrouwen met vrouwen. Echter ging dit niet geheel vlekkeloos in het begin. Er waren namelijk zogenoemde ‘weigerambtenaren’ die weigerde paren van hetzelfde geslacht te huwen. Dit bleek ook toen Gorinchem in 2009 landelijk in het nieuws kwam.

Weigerambtenaren

In 2009 was toenmalige burgermeester Piet IJssels zeer verontwaardigd over een boze aanstaand lesbienne-paar. Het stel ergerde zich eraan dat in een gemeentelijk infoboekje een trouwambtenaar meldt dat ze alleen huwelijken tussen hetero’s sluit. Toch gaat de gemeente het boekje bij de volgende druk aanpassen. “Wij sloten hier in Gorinchem al ‘homo-huwelijken’ ver voordat het wettelijk verplicht werd. Ik weet nog goed dat de toenmalige wethouder Mirjam Salet als één van de eerste Nederlandse ambtenaren van de burgerlijke stand twee mannen in de echt verbond.” In het informatieboekje was te lezen dat van de 13 trouwambtenaren er 1 weigerden. “Die tekst was als service voor aanstaande bruidsparen bedoeld. Het zijn korte toelichtingen waarin de buitengewone ambtenaren burgerlijke stand zich voorstellen. Dat kan helpen bij het kiezen. Maar we zullen dit tekstje bij de eerstvolgende druk laten verwijderen. De burger moet niet ten onrechte denken dat wij hierover een principieel standpunt zouden hebben. We hebben hier wel twee andere principes: de eerste is dat we altijd ter wille zijn en de tweede is dat we rekening houden met de rechtspositie van onze medewerkers.” Toenmalig burgemeester Piet IJssels had begrip voor de standpunt van de ambtenaar. Immers werkte de ambtenaar voordat de wet aangepast zou worden. In 2011 werd er een GroenLinks motie aangenomen die verbood dat er huwelijke werden geweigerd door trouwambtenaren.

Aantal huwelijke

In Nederland zijn er volgens het CBS zijn er zo’n 20.000 huwelijke geweest tussen partners van hetzelfde geslacht. In totaal hebben 18,2 op de duizend mensen die getrouwd zijn vanaf 2001 een relatie met iemand van hetzelfde geslacht in de gemeente Gorinchem. Dit is boven het landelijke gemiddelden van 17 op de duizend mensen die getrouwd zijn. Daarmee doet Gorinchem het bijvoorbeeld ook beter dan omliggende gemeente zoals Dordrecht, waar dit 14,7 op de duizend huwelijken zijn. In Molenlanden is dit aantal 5,1 per duizend mensen die getrouwd zijn, VijfHeerenlanden is dit 8,2 per duizend mensen, West-Betuwe 12,3 per duizend mensen en Alterna 6,9 per duizend mensen.

Meer Gorinchem nieuws