Ondernemers kunnen stimuleringsmaatregelen aanvragen

Ondernemers kunnen stimuleringsmaatregelen aanvragen

Het afgelopen najaar ging de gemeenteraad akkoord met het collegevoorstel maatregelen te nemen om de lokale economie in tijden van en na corona te stimuleren. In samenwerking met ondernemers is een pakket van stimulerende maatregelen samengesteld.

Er zijn vanaf deze week drie regelingen beschikbaar voor ondernemers en organisaties: Kennisvouchers, Initiatievenregeling en de regeling Sociaal Ondernemerschap. 

Kennisvouchers

De kennisvoucher zorgt ervoor dat een ondernemer een expert kan inhuren om advies te krijgen over groei, innovatie of verduurzaming van zijn of haar bedrijf maar ook om bijvoorbeeld een nieuwe markt te creëren. 

Initiatievenregeling

Met deze regeling wil de gemeente ondernemers en organisatie stimuleren activiteiten te organiseren die bijdragen aan de levendigheid van de stad. Denk daarbij aan evenementen of festivals. Hiermee wil de gemeente de risico’s voor organisatoren kleiner maken. 

Regeling Sociaal Ondernemerschap

Deze regeling is in samenwerking met Avres opgesteld. Ondernemers die mensen aannemen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt of medewerkers uit sectoren die hard getroffen zijn door de coronacrisis, ontvangen een bijdrage van vijfhonderd euro per arbeidsovereenkomst. 

Voor Gorinchemse ondernemers

Organisaties die gevestigd zijn in Gorinchem kunnen een beroep doen op de regelingen. Per regeling zijn voorwaarden opgesteld waar uiteraard aan voldaan moet worden om in aanmerking te komen. De aanvraagperiode loopt tot het subsidieplafond van de betreffende regeling is bereikt. De voorwaarden zijn te vinden op www.gorinchem.nl/subsidies

Meer Gorinchem nieuws