Gorinchem moet 29 statushouders huisvesten eerste helft 2021

Gorinchem moet 29 statushouders huisvesten eerste helft 2021

De Rijksoverheid bepaalt elk half jaar het aantal statushouders dat gemeenten moeten huisvesten. Voor Gorinchem betekent dit een door het Rijk opgelegde taakstelling van 29 te huisvesten statushouders in de periode van 1 januari 2021 tot 1 juli 2021.

Gemeente Gorinchem heeft op dit moment de taakstelling voor 2020, het huisvesten van 26 statushouders, al behaald (de gemeente bevindt zich in de categorie ‘taakstelling gerealiseerd’, bepaald door de provincie Zuid-Holland). Hierdoor kan de gemeente in 2020 alvast inlopen op de taakstelling voor de eerste helft van 2021. Om de verplichte taakstelling te kunnen uitvoeren werkt de gemeente nauw samen met Poort6. Het aantal te huisvesten statushouders betreft veelal gezinnen, alleenstaanden of familieleden die overkomen in het kader van gezinshereniging. De verwachting van gemeente Gorinchem, Poort6 en VluchtelingenWerk is dat de taakstelling voor 2021 behaald wordt.

Landelijk verhoogde taakstelling

De verhoogde taakstelling voor de eerste helft van 2021 ten opzichte van dit jaar wordt mede veroorzaakt door het inlopen van de achterstand van behandeling van asielaanvragen door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Hierdoor krijgen gemeenten landelijk te maken met een verhoogde taakstelling. Voor de eerste helft van 2021 is de landelijke totale taakstelling vastgesteld op 13.500 te huisvesten statushouders. Dit betreft 7.000 personen meer dan de taakstelling die geldt voor de tweede helft 2020. De Rijksoverheid bepaalt elk half jaar het aantal statushouders dat gemeenten moeten huisvesten. Grotere gemeenten moeten daarbij meer statushouders huisvesten dan kleinere gemeenten.

Meer Gorinchem nieuws