Culturele stichtingen en verenigingen krijgen vergoeding voor coronaverliezen

Culturele stichtingen en verenigingen krijgen vergoeding voor coronaverliezen

Het college heeft besloten om tegemoet te komen in de coronaverliezen van de culturele stichtingen en verenigingen voor de periode van 15 maart tot september 2020. Hiervoor wordt een bedrag van maximaal €150.000,- beschikbaar gesteld. Gebaseerd op eerdere inventarisaties zou dit voldoende moeten zijn om de verliezen volledig te vergoeden.

Foto: Flickr

Het voornemen is dit ook te doen voor de periode september 2020 tot januari 2021. Het subsidieplafond voor deze periode wordt later vastgesteld. De gemeente gebruikt hiervoor het geld dat ze van het Rijk hebben ontvangen ter ondersteuning van de lokale cultuurinfrastructuur.

Aanvragen subsidie coronaverliezen

De culturele stichtingen en verenigingen waar de gemeente een subsidierelatie mee heeft, kunnen tot 1 december 2020 via de website van de gemeente een subsidie aanvragen voor de eerste schadeperiode.
Voor de tweede schadeperiode van 1 september tot 1 januari 2021 kan in januari 2021 subsidie worden aangevraagd.
De culturele stichtingen en verenigingen die in aanmerking komen voor de subsidie krijgen hierover bericht van de gemeente. Voor zelfstandige culturele ondernemers en niet gesubsidieerde culturele instellingen bestaan de landelijke steunmaatregelen.

Cultuur zorgt voor verbinding

Dick van Zanten, wethouder Cultuur: “De cultuursector wordt hard getroffen door de coronacrisis. Culturele verenigingen en stichtingen missen onder andere inkomsten uit kaartverkoop en horeca, terwijl de vaste lasten veelal doorlopen. Na een inventarisatie van de coronaverliezen in het culturele veld kunnen we gelukkig constateren dat de ontvangen rijksgelden toereikend zijn om de verliezen van de eerste periode tot september te compenseren. Cultuur zorgt voor verbinding en juist in deze tijd is dat ontzettend nodig. We moeten er samen voor zorgen dat onze prachtige culturele infrastructuur blijft bestaan.”

Meer Gorinchem nieuws