Gorinchem mede-initiatiefnemer Actieplan Wapens en Jongeren voor een veilig Gorinchem

Gorinchem mede-initiatiefnemer Actieplan Wapens en Jongeren voor een veilig Gorinchem

Op 11 november 2020 is het actieplan Wapens en Jongeren gelanceerd. De gemeente Gorinchem is een van de initiatiefnemers van dit landelijke actieplan. Doel van het actieplan is om het wapenbezit van met name steekwapens en het wapengebruik onder jongeren te verminderen. Ook andere gemeenten, de politie, het OM, Halt, jeugdorganisaties en drie ministeries zijn betrokken bij het actieplan.

Foto: Gemeente Gorinchem

 Burgemeester Reinie Melissant-Briene: “Gelukkig vertoont de geweldscriminaliteit de laatste tien jaar een dalende lijn. En gelukkig kennen we in Gorinchem onder jongeren momenteel geen grote incidenten met steekwapens. Maar omdat dit wel in de grote steden het geval is, moeten wij als kleinere stad ons daar ook op voorbereiden, preventief dus. Daarom doen we mee aan dit actieplan. Daarnaast kunnen wij als Gorinchem aan het actieplan het perspectief van een kleinere stad toevoegen. Ook doen we mee omdat we het belangrijk vinden om met alle instanties die bij jongeren betrokken zijn, samen te werken. Denk aan de politie, Halt, ministeries, het OM, scholen en bijvoorbeeld de raad voor de Kinderbescherming. Ik ben ervan overtuigd dat we door samen te werken, veel verder komen.”

Wapenen tegen wapenbezit

Het actieplan bouwt voort op eerdere campagnes en op aanpassing van de wetgeving, zoals de verhoging van de strafmaxima, het verruimen van de mogelijkheden voor preventief fouilleren en de invoering van een verbod op stiletto’s, vlinder- en valmessen. Burgemeester Reinie Melissant-Briene: “We willen allemaal dat Gorinchem veilig is en daarom willen we in onze stad geen mensen met wapens. Daarom hebben we in 2019 in onze APV opgenomen dat we in bepaalde situaties en onder bepaalde voorwaarden preventief kunnen fouilleren. We weten namelijk dat mensen die een wapen bij zich dragen zich over het algemeen zelfverzekerder voelen en minder geneigd zijn conflicten te sussen of uit de weg te gaan. Als zij in een conflict terecht komen en de agressie escaleert, zullen zij wellicht hun wapen gebruiken. En dat willen we voorkomen.”

Acties uit het actieplan

Doel van het actieplan is om het wapenbezit van met name steekwapens en het wapengebruik onder jongeren te verminderen. Daarvoor staan een heleboel acties in het actieplan. Een van die acties is het ontwikkelen van een toolbox met informatie en best practices van instrumenten om wapenbezit en geweld met wapens tegen te gaan. Ook behoort het ondersteunen van scholen met informatie, handreikingen en een helpdesk tot de acties. En er zijn plannen om afspraken te maken met landelijke ketens en lokale winkeliers om de verkoop van legale messen aan minderjarigen te voorkomen.Het actieplan is ontwikkeld op drie gebieden:·       Preventief, om wapenbezit en slachtofferschap te voorkomen. 

Meer Gorinchem nieuws