Inburgeraars werken aan hun toekomst met Toekomstboek

Inburgeraars werken aan hun toekomst met Toekomstboek

Inburgeraars laten nadenken over hun toekomst. Dat is het doel van Het Toekomstboek: een vernieuwend taal- en participatieproject dat op 28 oktober is gestart. Het Toekomstboek is een project van de gemeenten Gorinchem, Molenlanden en Vijfheerenlanden. Uitgangspunten van het traject zijn een focus op motivatie en een praktijkgerichte benadering . Gedurende 18 weken krijgen 25 statushouders 8 uur per week extra taallessen en scholing op werknemersvaardigheden. Lokale bedrijven en organisaties zijn bereid gevonden om de deelnemers praktische ervaring op te laten doen door middel van stage, vrijwilligerswerk of betaald werk. Dit alles gebeurt naast de reguliere inburgeringslessen.

Foto: Molenlanden

Het programma is gebaseerd op een wetenschappelijk model dat beschrijft hoe motivatie kan worden ingezet bij het leren van een tweede taal. Centraal in het model staat het creëren, verfijnen en in stand houden van een levendig beeld van een ‘toekomstig zelf’. Lizanne Lanser, wethouder gemeente Molenlanden: “ Het visualiseren van je eigen toekomst, dat zou iedereen moeten doen. Met deze pilot wordt gekeken naar kwaliteiten, plannen en dromen van iedere deelnemer. Een must om gemotiveerd aan de slag te kunnen!”

Elke deelnemer creëert tijdens het project een zogenaamd toekomstboek waarin de eigen toekomstvisie wordt vastgelegd. Deelnemers denken na over wie ze zijn en wie ze willen worden. Hoe ziet mijn leven er over een paar jaar uit? Wat voor werk doe ik dan? Welke deuren gaan voor mij open als ik Nederlands spreek? Er is dus veel aandacht voor de eigen wensen en de zelfontwikkeling van de deelnemers.

Praktijkgerichte insteek

Met de deelnemers wordt gekeken of een gedroomde toekomst ook haalbaar is en zo ja, wat daarvoor gedaan moet worden. De deelnemers stellen doelen en maken een planning. Het traject biedt deelnemers de nodige inspiratie, kennis en training van vaardigheden. Zo krijgen ze workshops in taal- en werknemersvaardigheid, ontmoeten ze rolmodellen en sprekers uit de praktijk en gaan ze onder begeleiding aan het werk.

Pilot inburgering

Het Toekomstboek is ontwikkeld door taalaanbieder Bharosa Taaluiting en won de aanbesteding voor een pilot op het gebied van inburgering van de gemeenten Gorinchem, Molenlanden en Vijfheerenlanden.

Meer Gorinchem nieuws