Toekomst van binnenstad

Toekomst van binnenstad
foto bas 't hoen

Al een tijdje loopt de binnenstad te zoeken en worstelen naar de juiste vorm en inhoud. Moet je kiezen voor inkrimpen en verplaatsen van winkels en horeca naar een concentratiegebied of zijn er andere oplossingen voor de leegstand in de stad? Wij spraken met bestuurslid Joost van der Geest over de onlangs gemaakte keuze vanuit de binnenstadsmanagement.

Foto: Bas ‘t Hoen

Als het aan een aantal invloedrijke pandeigenaren en horeca- en detailhandel-ondernemers ligt, zal de binnenstad aardig inkrimpen. Volgens hen liggen de problemen van een vaak uitgestorven binnenstad aan vooral de uitgewaaierde winkels en horeca. Er is teveel leegstand in het kerngebied en daarom heeft de gemeente in samenwerking met ondernemers, vastgoedeigenaren en het bestuur van Binnenstadsmanagement (BSM) besloten om een kwartiermaker aan te stellen.

Kerngebied

Maar er speelt al een wat langere tijd een wens van een groot aantal belangrijke spelers in de binnenstad. Namelijk om het gebied Arkelstraat, Gasthuisstraat, Hoogstraat, Langendijk, Groenmarkt en Grote Markt te bestempelen als kerngebied. Andere straten zullen in de toekomst langzaamaan een uitsterfbeleid krijgen op gebied van horeca en detailhandel. Het is de bedoeling dat de leegstaande winkels en horeca transformeren in woningen. Nog onduidelijk is de toekomst van de Westwagenstraat, op dit moment een van de meest succesvolle straten in de binnenstad met het minst aantal leegstaande meters. Ook voor de leegstaande panden zijn al plannen voor opvulling met horeca en detailhandel. Over het gedeelte tussen het melkpad en de Korte brug is het men eens dat hier beter woningen gerealiseerd kunnen worden, maar het gebied tussen Melkpad en de Gasthuisstraat is er een hoop verdeeldheid. “We herkennen niet exact wat geschetst wordt. Wel herkennen we de discussie over leegstand en inkrimping van het winkelgebied. Deze discussie speelt al jaren, in Gorinchem, maar ook in andere steden.  De noodzaak om met elkaar keuzes te maken om leegstand te voorkomen en een aantrekkelijke binnenstad te behouden is zeker door corona versterkt en versneld. Het bestuur van BSM, bestaande uit ondernemers, vastgoedeigenaren, gemeente en adviseurs werken hard aan de nodige verbeteringen. De Gorcumse raad heeft hier recent budget voor beschikbaar gesteld.” laat bestuurslid BSM, Joost van der Geest weten.

Vermaak

“Of het kernwinkelgebied in de toekomst bestaat uit de genoemde straten dat is nu nog niet duidelijk. Dat zal blijken uit het proces en moet nog een besluit over genomen worden.” Binnenkort zal BSM een kwartiermaker aanstellen die de grens zal tekenen. Maar de vraag is of het inkrimpen van binnensteden wel de juiste keuze is voor deze stad. Vele binnensteden kiezen ervoor om meer ‘vermaak’ naar de stad te halen. Op dit moment is te zien dat er een de zogenoemde leisure-industry uit de stad trekt richting Oost. Daar is op dit moment voor jongeren een aantrekkelijk gebied aan het ontstaan met een kartbaan, evenementenhal en bekende fastfoodketens. Binnenkort zal er een gloednieuwe bioscoop en casino daar te vinden zijn. Terwijl de binnenstad straks het vooral moet doen met twee kleine theaters, twee musea en een poolcenter. Hoe gaat de BSM hiermee om? Waarom wordt er bijvoorbeeld niet gekozen voor het stimuleren van huursverlaging, verlagen van parkeerkosten, aantrekken van leegstandsbeheer (pop-up shops) en stimuleren van leisure zoals het aantrekken van bijvoorbeeld een Glow in de dark midgetgolfbaan, gamehal, evenementen, etc. Maar ook voor het zorgen voor vergroening, vernieuwing van bestaande concepten, etc? 

“Afgelopen jaren zijn er diverse pogingen gedaan en acties ondernomen. In het land, maar ook in onze binnenstad zien we door verschillende ontwikkelingen (digitalisering, pakket bezorgen) dat er structureel te veel vierkante meters zijn. Voor een structurele oplossing, zullen we dus ook in die meters moeten snijden, los van de suggesties die hierboven worden gedaan. Het zal altijd een totaalpakket zijn. BSM onderzoekt momenteel wat de beste strategie is. Om een sterke Gorcumse binnenstad te houden, werken we aan een binnenstad waarbij overbodige winkelmeters niet in de kern zitten (leegstand) maar deze naar buiten verplaatsen en transformeren naar functies waar behoefte bestaat aan vierkante meters. Hier betekent dit dat we transformeren naar voornamelijk wonen.  Transformeren vraagt veel van ondernemers en eigenaren. Het raakt financieel maar ook vaak emotioneel. Niets doen zal echter op lange termijn veel meer pijn doen. Door samen te werken zal de pijn voor iedereen zo klein mogelijk zijn.” laat bestuurslid Joost van der Geest weten.

Dreiging voor de binnenstad?

De gemeente heeft gekozen om leisure van jongeren vooral te stimuleren in de buitenring van de gemeente. Denk aan oost met de kartbaan, evenementenhal, diverse grote foodketens (MC Donalds, KFC, etc), Caribabad en binnenkort de bioscoop en casino. Maar ook te denken aan een Club A15 die weer een andere deel van de leisure bedient. Wat voor gevolgen zal dit hebben op de binnenstad en hoe gaat de binnenstad straks concurreren met bijvoorbeeld oost? “De bedrijven die worden genoemd kiezen doorgaans voor locaties langs de snelweg. BSM richt zich vooral de kwaliteit van de binnenstad. Zodat het voor inwoners en bezoekers een binnenstad is die voldoet aan de hoge eisen van beleving, horeca, goede branchering, en serviceniveau.” aldus Joost van der Geest.

Meer Gorinchem nieuws