Gorinchem wordt Regenboogstad

Gorinchem wordt Regenboogstad

De PVDA heeft samen met Democraten Gorinchem, D66 en GroenLinks de motie ‘Regenbooggemeente’ ingediend. Met deze motie willen de partijen extra steun bieden aan de Lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgenders, interseksuele en queer (LHBTIQ+) inwoners van Gorinchem.

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 15 oktober is door de meerderheid o.a. besloten om Gorinchem aan te laten sluiten bij de Regenboogsteden van Nederland. Met deze motie willen de partijen een impuls te geven aan de sociale acceptatie, veiligheid en zichtbaarheid van LHBTIQ+ mensen in Gorinchem; Zich in te zetten voor de bevordering van de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBTIQ+ personen en in samenspraak met relevante partners, zoals scholen, sportverenigingen, jeugdwerk en ouderenwerk, doelstellingen en een aanpak te formuleren voor eind 2021 en uit te voeren; Te onderzoeken wat de aard en omvang van discriminatie van LHBTIQ+ – personen in Gorinchem is, de ontwikkelingen en sociale acceptatie in onze gemeente te monitoren en de gemeenteraad daarover te informeren; Gorinchem bij het ministerie van OC&W aan te melden als Regenbooggemeente en bij dit ministerie een subsidie aan te vragen; Op een prominente plek in Gorinchem een regenboogzebrapad aan te leggen als teken van tolerantie naar de LHBTIQ+ – gemeenschap.

Regenbooggemeente

Nederland heeft 54 Regenboogsteden. Deze steden maken zich sterk voor het verbeteren van de sociale acceptatie, veiligheid en emancipatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender en intersekse personen (LHBTI’s). In de regio van Gorinchem zijn er geen andere regenbooggemeenten. De dichtstbijzijnde gemeenten is Dordrecht, Utrecht en Den Bosch. Ook alle provincies in Nederland hebben zich bestempeld als Regenboogprovincies. Daarmee geven ook de provincies aan dat ze zich inzetten voor het verbeteren van de sociale acceptatie, veiligheid en emancipatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender en intersekse personen (LHBTI’s).

Een symbool van erkenning en hoop

Ook vanuit de lhbti+ gemeenschap werd positief geregeerd. “Wij zijn de gemeenteraad erg dankbaar voor het indienen en instemmen van de motie. Hoe mooi kunnen wij het jaar afsluiten met de titel “Regenboogstad”. Ook fijn dat er een permanent symbool gaat komen in de stad. Namelijk de Regenboogvlag. De vlag die staat voor leven, geneeskracht, zonlicht, natuur, magie, sereenheid en karakter! Het symbool dat ooit bedacht is door de Amerikaanse homoactivist Gilbert Baker in 1978. Een symbool van erkenning en hoop staat voor de LHBTI gemeenschap in onze stad en over de hele wereld.” liet de Gorinchemse werkgroep van COC Rotterdam / Rijnmond weten. De belangenorganisatie voor de LHBTI+ers.

In totaal hebben 21 raadsleden voor de motie van de PVDA ingestemd en 3 raadsleden tegen. Het gaat hierbij om de fracties CU/SGP en Gorcum Actief.

Meer Gorinchem nieuws