Hoofdroute Arkel aangepakt

Hoofdroute Arkel aangepakt

Gemeente Molenlanden gaat de hoofdroute in Arkel herinrichten. Het is de bedoeling om vooral een verkeersveilige structuur aan te leggen met maatregelen die vooral vertragend werken. Ook zal hierbij de riolering aangepakt worden bij de Dr. Dreeslaan.

Met de komst van de nieuwe aansluiting aan de Schoolstraat (Lingedijk) wordt het nu tijd om de hoofdroute aan te pakken. Het moet vooral veiliger worden voor het overige verkeer. Daarom worden er verkeersvertragende maatregelen en structureren van de parkeervoorzieningen gerealiseerd.
Ook zal het bestaande rioolstelsel in een groot deel van de Dr. Dreeslaan worden vervangen door een gescheiden riolering.

Bij de Harpstraat zullen er maatregelen worden genomen om autoluw te worden. Zo worden er door toepassen gemaakt zoals afzetpalen (palen om auto en fiets/wandel verkeer te scheiden) in de rijbaan.
Ook het groen wordt aangepakt. Zo word er groen weggehaald, verplaatst of toegevoegd op sommige plekken.

Gefaseerd

Fase 1: Herinrichting Hoefpad. Hier worden de rijbaanversmalling verwijderd, riool vervangen en zal er een nieuwe rijbaan, parkeervakken en trottoirs worden aangelegd.
Fase 2: Zal de Prinses Margrietstraat en Folkertstraat een nieuwe rijbaan krijgen met parkeervlakken en trottoirs.
Fase 3: Wordt het Raadhuisstoep, Raadhuisplein en Koningin Jullianastraat aangepakt. Zo komt er een ontwerp om Raadhuisplein door te zetten en aanleg nieuwe rijbaan en trottoirs.
Fase 4: Dr. Dreeslaan, Triangelstraat, Burgermeester Schefferstraat en Harpstraat aangepakt. Zo komt er een herinrichting hoofdroute, rioolvervanging, aanleg nieuwe rijbaan, parkeervakken en trottoirs.

Ook het probleem van langparkeerders op het dokter de Vriesplein wordt gelijktijdig aangepakt.

Meer Gorinchem nieuws