Gemeenteraad blijft digitaal vergaderen

Gemeenteraad blijft digitaal vergaderen

De gemeenteraad van Gorinchem heeft besloten om voorlopig digitaal te blijven vergaderen. Bij uitzondering kan een raadsvergadering wel fysiek plaatsvinden, op een externe locatie. Inspreken op de zeepkist en parallelsessies zullen wel fysiek blijven plaatsvinden.

Foto: Gemeente Gorinchem

Het was een breed gedragen wens van de raadsleden om weer fysiek samen te komen omdat het digitale vergaderen de nodige beperkingen kent. De gemeenteraad hoopte daarom na 1 september weer fysiek bijeen te kunnen komen. Inmiddels luidt ook na 1 september het advies om thuis te werken en is 1,5 meter afstand bewaren nog steeds de norm. Dit betekent dat de voltallige raad, met de noodzakelijke ondersteuning, niet in de raadszaal past. 

Wel parallelsessies

Parallelsessie kunnen wel plaatsvinden in de raadszaal. De raadszaal is deze zomer daarop aangepast, onder andere met spatschermen. Door daarnaast om en om een stoel vrij te houden en bij een volgende sessie plaats te nemen op de lege stoelen, kan er corona-proof vergaderd worden.

1,5 meter 

In bijzondere gevallen zal de raad op een externe locatie bijeenkomen, waar wel op 1,5 meter afstand vergaderd kan worden. Denk aan de eerdere raadsvergadering over de Perspectiefnota en de aankomende raadsvergadering over de begroting in november. Maar voor de reguliere maandelijkse vergadering vindt de raad dit financieel niet verantwoord.
De gemeenteraad heeft verschillende alternatieven voor fysiek vergaderen overwogen. Deze alternatieven zijn afgevallen omdat ze bijvoorbeeld niet passen binnen de eisen van onze democratie (bv. mensen moeten raadsvergaderingen kunnen volgen en daarvoor is streaming nodig), niet passen binnen wet- en regelgeving of te hoge kosten met zich meebrengen.

Meer Gorinchem nieuws