Hbo-opleiding Gorinchem presenteert businesscase

Hbo-opleiding Gorinchem presenteert businesscase

Op donderdag 17 september presenteert voorzitter Rutger Kroon van de Stichting Hoger Onderwijs Gorinchem de businesscase voor een hbo-liberal-arts-opleiding in Gorinchem aan de gemeenteraad van Gorinchem. In de businesscase, die is opgesteld door adviesbureau Berenschot, wordt beschreven wat er nodig is om in Gorinchem een hbo-opleiding te realiseren.

Kleinschalig en intensief  

Sinds 2017 werkt Stichting Hoger Onderwijs Gorinchem aan een kleinschalige, intensieve hbo-opleiding in de binnenstad van Gorinchem. Doel is om een voor Nederland unieke opleiding te creëren die tegelijkertijd Gorinchem een economische en sociale boost zal geven. De studenten krijgen straks een brede basis met een waaier aan vakken, zodat ze multidisciplinair leren werken: vakoverstijgend en klaar voor de toekomst. Het concept gaat uit van maximaal 600 studenten, die bij voorkeur samen in de binnenstad wonen en leren. Het doel is om in september 2022 te starten met de eerste lichting studenten.  

Businesscase  

Voor de businesscase is vorig jaar opdracht gegeven door de gemeenteraad. Dit onderzoek beschrijft de economische en sociale waarde van een hbo voor de regio Gorinchem en geeft handvatten voor de hierna te volgen koers. Wat de economische waarde betreft, de aanwezigheid van een academie genereert straks zo’n 10 à 15 miljoen euro per jaar voor de regio. Bovendien zorgen studenten voor meer leven in de stad, voor een impuls voor cultuur en sport en wordt de lokale economische en sociale samenhang versterkt door samenwerking met het bedrijfsleven, overheden en het onderwijsveld.  

Snelle stappen  

De opleiding sluit aan bij de snel veranderende maatschappij en de ingrijpende verandervraagstukken die nu op de publieke sector afkomen. In de sessie van 17 september zal de Stichting de voortgang maar ook het te volgen traject met de gemeenteraad bespreken. Het is belangrijk dat er nu snelle stappen worden gemaakt om deze kans voor de stad Gorinchem en de brede regio te verzilveren. 

Meer Gorinchem nieuws