Geen intocht, wel huis van Sint Nicolaas dit jaar in Gorinchem

Geen intocht, wel huis van Sint Nicolaas dit jaar in Gorinchem

Het bestuur van stichting Sint Nicolaasteam (SNt) heeft besloten dit jaar geen intocht te houden door o.a. COVID-19. De regels rondom het virus zorgen ervoor dat het niet een haalbare kaart is voor de organisatie om een intocht te organiseren. Wel gaat de organisatie traditioneel getrouw het huis van Sint Nicolaas openstellen in de Gasthuisstraat.

Foto: Sint Nicolaasteam

De intocht van 14 november zal dit jaar in Gorinchem niet doorgaan. De veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid stelt te strenge regels rondom evenementen. Zo is de organisatie verantwoordelijk voor de handhaving van 1,5 meter tussen bezoekers.”We hebben nog nagedacht om het evenement alleen op de Buiten de Waterpoort te houden. Alleen is het voor onze vrijwilligers een onmogelijke taak om de ruim 5.000bezoekers verspreid te laten staan in het gebied.” laat voorzitter Coby Dekker weten.

Motie Zwarte Piet

“De afgelopen maanden hebben we intensief contact gehad met het college van burgemeester en wethouders. Dit waren warme, opbouwende gesprekken, tot demotie van PvdA, D66 en Stadsbelang zeer onverwachts werd ingediend. Hier door heeft, zoals begrijpelijk, het college een afwachtende houding aangenomen richting onze stichting.” Vertelt voorzitter Coby Dekker. “In de gesprekken die volgden als voorbereiding op het door de burgemeester voorgestelde stadsdialoog, hebben wij geadviseerd om de werkelijk onderliggende maatschappelijke problemen aan te pakken waar de kleur van Piet onderdeel van uitmaakt. Hangende de motie is hetvoor het college voorlopig niet mogelijk om financiële steun toe te zeggen. Dezesteun is noodzakelijk om het evenement COVID-19 proof te maken.”

Stadsgesprekken

De motie heeft voor onrust gezorgd in de stad. De stichting SNt betreurd dat aan beide kanten dreigementen binnengekomen zijn en dat er acties zijn gevoerd. Om de rust zoveel mogelijk te bewaren heeft de stichting op de achtergrond vele gesprekken met zowel voor- als tegenstanders gevoerd, en hen gevraagd om de rust te bewaren.Vandaar ons advies aan de gemeente om stadsbrede gesprekken te voeren die gericht zijn op de onderliggende pijn van discriminatie en uitsluiting waar de kleur vanPiet onderdeel van zou kunnen zijn. Wij hopen dat de gemeente ons advies overneemt.” Vertelt Coby Dekker namens de stichting.

Huis van Sint Nicolaas

Het Huis van Sint Nicolaas zal dit jaar weer geopend worden aan de Gasthuisstraat. Wel moeten de bezoekers rekening houden met COVID-19 maatregelen die de organisatie in acht moeten nemen. Dit jaar wil de organisatie voor kinderen met o.a. autisme prikkel vrije momenten inlassen. Dit zijn momenten waar mensen rustig in contact kunnen tredenmet Sint Nicolaas en zijn Pieten. Ook zal de organisatie samen met de winkeliersverenigingenzoeken naar alternatieven om er toch een groot feest van te maken.

Meer Gorinchem nieuws