College B&W “Uitbreiding vuurwerkvrije zones gewenst”

College B&W “Uitbreiding vuurwerkvrije zones gewenst”

Het college van burgemeester en wethouders hebben een raadsvoorstel gestuurd naar de gemeenteraad. Hierbij hebben ze aangegeven uit te willen breiden van vuurwerkvrije zones.

Foto: Pixabay

Op dit moment zijn 5 potentiële vuurwerkvrije zones (Dierenasiel, Hospice, Ziekenhuis, Verpleeg- en verzorgingshuizen, Natuurcentrum/Kinderboerderij, Gijsbert van Andelpark) nader onderzocht op wenselijkheid om deze gebieden aan te merken als vuurwerkvrije zone.
“Op grond van het onderzoek, uitgevoerd eind 2019, is naar voren gekomen dat de drie kwetsbare objecten namelijk het Beatrixziekenhuis, verpleeghuis Het Gasthuis, alsmede het Natuurcentrum Gorinchem de meest noodzakelijke plekken in Gorinchem zijn om te worden aangemerkt als vuurwerkvrije zone. Dit is een aaneengesloten gebied, meegenomen is ook het Gijs van Andelpark, met kwetsbare ouderen, zieken en dieren. Gelet op de positieve ervaringen tijdens de afgelopen jaarwisseling is het instellen van de vuurwerkvrije zone geslaagd te noemen is.” laat het college weten aan de raad.

Woonzorgcentrum Bannehof en Schutse

De raad heeft voorstellen gedaan voor uitbreidingen zoals bij woonzorgcentrum Bannehof en de Schutse. Echter geven die aan geen tot nauwelijks last te ervaren bij het afsteken van vuurwerk. Sterker nog, de medewerkers steken zelfs vuurwerk af voor de ouderen.

Dierenasiel

De eigenaren van het dierenasiel heeft aangegeven dit een fijn idee te vinden. Vooral scholieren steken nog wel eens vuurwerk af. De dieren schieten in de stress, angst of zelfs agressie.

‘t Haagje

In ‘t Haagje wordt bij de JOP (Jongeren Ontmoetingsplek) veel vuurwerk afgestoken. Het college is bang dat de jongeren ergens anders hun vuurwerk gaan afsteken en geen grip meer is op het gedrag van de jongeren.

Pilot ‘vrijwillige vuurwerkvrije zones

Meerdere gemeenten geven inwoners zelfs de kans om te experimenteren met vuurwerkvrije zones. Zo kunnen bewoners zelf bepalen of hun straat, pleintje of speeltuin beschermd wordt. Het gebied moet kleinschallig en aaneengesloten gebied zijn waar bewoners om persoonlijke redenen overlast ervaren van het afsteken van vuurwerk. Bewoners moeten zelf initiatief nemen en organiseren. Ook moeten bewoners zelf gaan handhaven. De gemeente zal 2 vuurwerkvrije zones aanwijzen.

Geen molens

Ondanks de oproep van de belangenorganisatie van moleneigenaren heeft de gemeente geen gehoor gegeven om ook rondom molens een vuurwerkvrije zone te maken. Afgelopen jaarwisseling is er een molen in Bovenkarspel compleet afgebrand door vuurwerk. Dit heeft vele tonnen schade opgeleverd voor de moleneigenaar.

Overige maatregelen

Naast vuurwerkvrije zones komt er ook een vuurwerkoverlast meldingsapp en wordt er externe beveiligingsmedewerkers ingehuurd. Totaal kost het handhaven op vuurwerk meer dan €16.000,-. De gemeenteraad zal na de zomerreces een besluit nemen over het voorstel.

Meer Gorinchem nieuws