Grote Kerk snapt ophef komst Nashville dominee niet

Grote Kerk snapt ophef komst Nashville dominee niet

De Gorinchemse kerkenraad van de Grote Kerk snapt niet dat er ophef is ontstaan, door de komst van Nashville dominee Visser. Ook snappen ze niet waarom juist nu aanstaande zondag protesten zijn voor hun kerk.

foto: Wikimedia

“De kerkenraad van de wijkgemeente Grote Kerk in Gorinchem heeft ds. M. Visser (Wezep) gevraagd zondagmiddag 26 juli 2020 te preken in de Grote Kerk. Ds. Visser heeft al eerder in onze wijkgemeente gepreekt. Daartegen wordt nu geprotesteerd omdat hij één van de ondertekenaars van de Nashville-verklaring is. Het feit dat één van de ondertekenaars van de Nashville-verklaring bij ons preekt, mag niet uitgelegd worden als instemming van de kerkenraad met die verklaring.” laat voorzitter Duijzer weten op de site van de Grote Kerk.

Wij vinden niet in de Nashville-verklaring

“In 2019 hebben we al laten weten dat we ons niet kunnen vinden in de Nashville-verklaring, vooral omdat we die niet pastoraal vinden. Wij zijn sindsdien niet van mening veranderd. Dit vraagstuk is actueel in onze gemeente. Wij zoeken als kerkenraad in elke individuele situatie naar een pastoraal antwoord waarbij liefde voor de naaste voorop staat.” aldus de Duijzer. Bij de Grote kerk is iedereen welkom. “Men kan ons daar als kerkenraad altijd op aanspreken. Iedereen van welk geslacht, etnische afkomst, nationaliteit, leeftijd en seksuele geaardheid ook is bij ons van harte welkom en mag zijn of haar eigen plaats innemen in de gemeente. Voor ons als kerkenraad en gemeente is de norm om te leven in navolging van Christus zoals beschreven in de Bijbel en volgens Gods geboden.” Maar de kerk snapt niet waarom juist in Gorinchem ophef onstaat en er zondag een demonstratie is.

Waarom juist in Gorinchem?

“Ondertekenaars van de Nashville-verklaring spreken en preken ongestoord op allerlei plekken in Nederland. Toch is er nu kritiek op de komst van ds. Visser naar Gorinchem. We hebben een brede wijkgemeente en proberen daar bij het invullen van preekbeurten rekening mee te houden. Dominees zijn zichtbaar en daarom kwetsbaar, maar ze moeten zich uit kunnen spreken over ethische kwesties, zelfs al zijn wij het niet altijd of niet geheel met hen eens.” aldus voorzitter Duijzer.

Dominee Visser

Volgens de kerkenraad moet niet de protesten of de prediker centraal staan. “Wij herkennen ons niet in wat door sommigen op social media over ds. Visser wordt gezegd en nemen daar afstand van. Ds. Visser is vooral missionair actief wat de roeping is van elke christen. De kerkenraad draagt de zorg voor de eredienst en verkondiging van het Woord van God. Daarin staat het evangelie van Jezus Christus als onze Redder en Verlosser centraal en niet de persoon van de predikant of protesten.”

Wij bepalen wie er preekt

Volgens de voorzitter bepalen niet de demonstranten maar de kerk wie er spreekt “We vinden het een principieel punt om zelf te kunnen beslissen wie bij ons preekt. De vorige keer hebben we bij aangekondigde protesten een andere dominee gevraagd te preken. Daar zien we nu geen reden voor. Gorinchem beroept zich er op een tolerante stad te zijn. We hopen dat dat geldt voor iedereen en ten opzichte van iedereen.We wensen iedereen de 26e een gezegende zondag toe.” Aldus voorzitter Duijzer.

Meer Gorinchem nieuws