Demonstratie tegen Nashville-dominee op 26 juli bij Grote Kerk

Demonstratie tegen Nashville-dominee op 26 juli bij Grote Kerk

Op zondag 26 juli om 16:45 wordt er een demonstratie georganiseerd tegen de komst van een Nashville-dominee Visser naar de Grote Kerk. Op 26 juli zal dominee Visser zijn achterban spreken.

Foto: SatyaPrem – Pixabay

“De woorden uit de mond van een Nashville-dominee leiden tot ontwrichting in families, uitsluiting en suïcidale gedachten bij jonge mensen. Op zondag 26 juli 2020 om 16:45 uur komt een Nashville-dominee preken in de Grote Kerk in Gorinchem.” schrijft de organisator bij zijn evenement. Al eerder werd er een demonstratie gehouden tegen de komst van een Nashville-dominee. Toen werd ook op het stadhuis een regenboog vlag gehangen.

Nashvilleverklaring

Dominee Visser was een van de 250 ondertekenaars van de Nashville verklaring. De verklaring bestaat uit een voorwoord gevolgd door veertien artikelen. Ieder artikel bestaat uit een bevestiging en verwerping van bepaalde normen en waarden. Kern van de inhoud is dat het huwelijk door God is ingesteld als ‘levenslange verbondsrelatie tussen één man en één vrouw’. Daarnaast wordt het ‘in strijd met Gods heilige bedoelingen’ genoemd als mensen ‘zichzelf bewust willen zien en positioneren als personen met een homoseksuele of transgenderidentiteit’. Seks voor of buiten het huwelijk, homoseksuele relaties en transseksualiteit worden afgewezen. De tekst suggereert dat homoseksuele gevoelens en gevoelens van genderdysforie overwonnen kunnen worden.

Regenboogvlag

De afgelopen periode zijn er een aantal Nashville-dominees actief geweest op de preekstoel van de Grote Kerk aan de Groenmarkt. Tegen deze acties wil de organisatie een tegen geluid laten horen. “Protestactie op het Kerkplein (Groenmarkt) met vlagvertoon. Breng een vlag mee, liefst met regenboogkleuren.” laat de organisator weten. Wel doet de organisatie een verzoek om RIVM-regels in acht te nemen tijdens de demonstratie.

Meer Gorinchem nieuws