Mobilisatie-Oorlogskruis voor Gorcumer Voshol

Mobilisatie-Oorlogskruis voor Gorcumer Voshol

Op maandag 6 juli ontving Adri Voshol het Mobilisatie-Oorlogskruis voor zijn vader Hubrecht Marinus Voshol (Huib), uit handen van burgemeester Reinie Melissant-Briene. De heer Voshol ontvangt deze onderscheiding voor zijn inzet onder buitengewoon moeilijke omstandigheden. Het ministerie van Defensie heeft de heer Voshol onderscheiden omdat hij voldoet aan de in het Koninklijk besluit van 1 oktober 1992 gestelde voorwaarden voor het toekennen van het Mobilisatie-Oorlogskruis. Het Mobilisatie-Oorlogskruis is postuum uitgereikt, omdat de heer Voshol al jaren geleden is overleden. De zoon van de onderscheiden veteraan ziet het oorlogskruis als een vorm van erkenning voor zijn vader.

Foto: Gemeente Gorinchem

De heer Huib Voshol zat aan het begin van de Tweede Wereldoorlog in militaire dienst en werd krijgsgevangen genomen. Na zijn krijgsgevangenschap werkte hij de rest van de oorlog bij een Nederlands schippersgezin op een schip dat door de Duisters was gevorderd. Op dat schip maakte hij verschillende luchtaanvallen en beschietingen mee.

Mobilisatie-Oorlogskruis

Het Mobilisatie-Oorlogskruis is al in 1948 ingesteld, door Koningin Wilhelmina, en hernieuwd vastgesteld in 1992. Veel gemobiliseerde militairen komen in aanmerking voor dit oorlogskruis. Dit kruis kan onder bepaalde voorwaarden nog steeds worden toegekend. Ook postuum, dus nadat iemand is overleden, zoals in het geval van de heer Voshol.

Meer Gorinchem nieuws