Beweegaanloop krijgt ambulante cliënten letterlijk weer in beweging

Beweegaanloop krijgt ambulante cliënten letterlijk weer in beweging

Gemeente Gorinchem en verschillende zorgorganisaties in Gorinchem hebben de handen ineen geslagen om thuiswonende cliënten die extra begeleiding ontvangen weer in beweging te krijgen. Gemeente Gorinchem, via Gorinchem Beweegt, ASVZ, Philadelphia en Syndion organiseren sinds kort twee keer per week een zogenaamde beweegaanloop. Wethouder Eelke Kraaijeveld nam onlangs een kijkje, ging in gesprek met deelnemers en deed actief mee. 

Foto: Gemeente Gorinchem

De beweegaanloop is een alternatief voor de reguliere inlopen, die al meer dan drie maanden niet door kunnen gaan vanwege de coronacrisis. Nu de coronamaatregelen versoepeld zijn, is er een alternatief bedacht voor de reguliere inlopen. Cliënten kunnen nu twee keer per week ‘aan komen lopen’ op een buitenlocatie. Daar kunnen zij meedoen aan één van de beweegactiviteiten zoals jeu de boules, badminton, balspellen of een stukje wandelen. Wethouder Eelke Kraaijeveld, Sociaal Domein: “ Ik vind het geweldig dat dit zo is bedacht; in plaats van een inloopmoment binnen, een aanloopmoment buiten. Doordat de coronamaatregelen iets zijn versoepeld, werd ook dit idee mogelijk. En dat is heel mooi. Want ontmoeting is voor iedereen belangrijk, maar zeker voor deze deelnemers. Het is erg gezellig en door in de buitenlucht te bewegen, wordt ook nog eens gewerkt aan de gezondheid.”

In beweging

Op dinsdagavond tussen 18.30 en 20.30 uur zijn cliënten welkom op het schoolplein van basisschool De Tamboerijn. En op vrijdagavond op het buitenterrein van het Natuurcentrum in de Gildenwijk. Aanleiding voor het initiatief zijn de zorgen van verschillende zorgorganisaties over ambulante cliënten waarvan sommigen al weken en soms zelfs maanden de deur niet uitkomen, vereenzamen en vrijwel niet bewegen. Gekeken is hoe deze inwoners weer in beweging te krijgen zijn en contacten gestimuleerd kunnen worden.  

Verbreding

De organisatoren van de beweegaanloop zorgen ervoor dat er per aanloop voldoende begeleiders aanwezig zijn. Cliënten kunnen vervolgens zelf bekijken aan welke beweegactiviteit ze mee willen doen. Op deze manier blijft goed het overzicht bewaard. En kunnen de begeleiders er ook op toezien dat de 1,5 meter afstand gedurende de activiteiten gewaarborgd blijft. Met het versoepelen van de coronamaatregelen wordt nog gekeken naar een eventuele verbreding van het doel van de aanloop.
Deelnemer Mathijs: “Het is alleen maar leuk. Je blijft er ook fit van en dat is in deze Corona-tijd heel goed. En het is goed voor je sociale contacten. Je leert weer nieuwe mensen kennen. Ik kwam eigenlijk alleen op vrijdag naar de inloop, maar nu ook op dinsdag. Ik zou het wel leuk vinden om bij de inloop te blijven bewegen.”

Beweegcoach Zorg

Gemeente Gorinchem is in 2018 gestart met het initiatief om bewegingsgerichte zorg onder de aandacht te brengen. De Beweegcoach Zorg ondersteunt begeleiders van zorgorganisaties in Gorinchem bij het inpassen van bewegingsgerichte activiteiten als onderdeel van de begeleiding. Doel is om door beweging bij zorggebruikers een gezondere en actievere leefstijl te ontwikkelen. De beweegaanloop is een voorbeeld van bewegingsgerichte zorg. Kijk op www.gorinchembeweegt.nl voor meer informatie.

Meer Gorinchem nieuws