Basisschool De Fakkel krijgt 2e verkeerslabel SCHOOL op SEEF

Basisschool De Fakkel krijgt 2e verkeerslabel SCHOOL op SEEF

Op donderdag 2 juli om 14.00 uur ontvangt CBS De Fakkel (Noordzijde 47) in Goudriaan het SCHOOL op SEEF Verkeersveiligheidslabel. Wethouder Johan Quik (verkeer) reikt het felbegeerde label uit met een cadeau. Na de uitreiking gaat wethouder Quik met de leerlingen in gesprek over verkeersveiligheid.

CBS De Fakkel verdient het label opnieuw, zeker nu de theorie in de bovenbouw weer actief wordt opgepakt. Er is een enthousiaste verkeersouder die bij de meest praktische lessen meehelpt, daarnaast zijn er hulpouders en de groepsleerkracht. De Schoolbrengweek en de wijklessen zijn voor alle groepen in september een goede start. Ook wordt de fietsverlichting gecontroleerd en in het voorjaar volgt dan nog een pleinles, voor het verkeersexamen en het fietsen naar het VO voor groep 8. Ouders worden hier ook van op de hoogte gebracht. Verder is er een bijzondere aanpassing gedaan aan de weg vlak voor de school, zodat de ingang beter opvalt en de kinderen weten waar ze moeten oversteken met de fiets. Kortom een school die op alle fronten bezig is met een veilige schoolomgeving en school-thuisroute voor alle kinderen. De commissie prijst de volledige inzet op verkeersveiligheid bij en rond de school en feliciteert de school met het behaalde resultaat.

SCHOOL op SEEF

SCHOOL op SEEF ( www.schoolopseef.nl ) is het regionaal praktische verkeerseducatieprogramma waaraan de gemeente Molenlanden meedoet en waarbij iedereen een steentje kan bijdragen aan een verkeersveilige regio. Het programma is ontwikkeld door het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid (ROV) Zuid- Holland in samenwerking met de regio Alblasserwaard. Deelname aan SCHOOL op SEEF is kosteloos voor scholen.

Meer Gorinchem nieuws