Open brief: ‘Red De Drie Vuisten’

Open brief: ‘Red De Drie Vuisten’

Vandaag begint de sloop van Feestpaleis De Drie Vuisten. Afgelopen donderdag was er al een manifestatie op stadhuisplein om de locatie op het kamp te redden. Vandaag proberen eigenaren Gerrit en Jacqueline Damen alsnog de zaak te redden via een open brief.

Foto: Frans Swaters

Geachte raadsleden,

Afgelopen donderdag hebben wij een manifestatie gehouden voor het gemeentehuis. Ook hebben wij de zeepkist beklommen en met een filmpje uitgelegd wat de geschiedenis is van de Drie Vuisten en gevraagd om uw hulp. Dat filmpje is ook aan u allen nog toegestuurd. Met deze brief willen wij die vraag benadrukken. Wij voelen ons in de steek gelaten door onze eigen gemeente. We staan op het punt om een mooi pand te slopen dat voor ons een onmisbare schakel is in onze geschiedenis en onze cultuur. Een cultuur die opgenomen is in de UNESCO lijst van immaterieel cultureel erfgoed. Het doel van die lijst is om onderdelen van de Nederlandse cultuur niet verloren te laten gaan en te ondersteunen. Dat onze cultuur in die lijst is opgenomen maakt ons trots, maar geeft ook aan dat onze cultuur beschermd moet blijven. In de media verschijnen vaak negatieve berichten over woonwagenbewoners, maar we hebben met de manifestatie laten zien waar we écht voor staan. Een open cultuur waarin het niet meer dan normaal is om voor elkaar op te komen en elkaar met respect te behandelen.

De voorzieningenrechter heeft de gemeente in het gelijk gesteld, maar wij kunnen niet anders dan concluderen dat de rechter nauwelijks naar onze argumenten heeft geluisterd en bepaalde vooroordelen zwaar hebben meegewogen in de besluitvorming. Wij richten ons daarom tot u. De gekozen gemeenteraad, die de stem van het volk vertegenwoordigt. Wij willen u vragen om het college tot inkeer te brengen en samen met ons naar de toekomst te kijken, zodat het pand behouden kan blijven. Wij staan open voor alle oplossingen, zelfs een verandering van functie van het pand behoort wat ons betreft tot de mogelijkheden. Als we het maar niet hoeven slopen, want slopen is zonde. Het pand is in goede staat, veilig en netjes. Ook de locatie van het pand is ideaal. Er is geen sprake van overlast voor andere bewoners van Gorcum, het pand is goed bereikbaar en er is voldoende parkeergelegenheid. Legaliseren is de beste optie en naar die optie is nog helemaal geen onderzoek gedaan. 

Natuurlijk zijn wij naïef geweest en gedacht dat het allemaal wel goed zou komen, daarvoor steken wij de hand in eigen boezem. Wij tonen echter aan alle kanten onze welwillendheid om hier samen uit te komen. “Samen maken we de stad” is een slogan die wij vaak voorbij zien komen, maar dit blijkt in ons geval niet van toepassing. We hebben niet eens de kans gekregen om er samen uit te komen. Ook de handvatten die we hebben aangereikt om er juridisch uit te komen zijn zonder pardon van tafel geveegd. Zo hoort een gemeente toch niet om te gaan met haar inwoners? Één van de coalitiepartijen heeft tijdens de verkiezingen regelmatig gesproken over #minderpolitiek. Dit is het moment om dat tot uitvoer te brengen. 

U heeft kunnen zien tijdens onze manifestatie dat er ondanks het slechte weer veel mensen de moeite hebben genomen om op een vreedzame wijze hun ongenoegen te uiten en hun steun aan ons uit te spreken. Er wordt van deze Gorcummers een plek afgenomen waar ze zich thuis voelen. Wij hopen dat u op staat en deze Gorcummers wilt vertegenwoordigen. Dat u het college opdracht wilt geven om samen met ons te onderzoeken wat wel mogelijk is. Help ons alstublieft om ons pand te behouden. 

Wij hopen onze hartekreet voldoende te hebben toegelicht. Als u nog vragen heeft, beantwoorden wij die graag. Laat uw stem niet verloren gaan!

Met vriendelijke groet,

Gerrit en Jacqueline Damen
De Drie Vuisten

Meer Gorinchem nieuws