PvdA, D66 en Stadsbelang willen af van Zwart Piet

PvdA, D66 en Stadsbelang willen af van Zwart Piet

Heel onverwachts diende PvdA-raadslid Ashraf Hachhoch samen met D66 en Stadsbelang gisteren een motie ‘vreemd aan de orde van de dag’ in. In deze motie is te lezen dat Gorinchem moet streven naar de landelijke lijn van de NPO Sinterklaas Journaal, dat de gemeente in gesprek moet gaan met alle instellingen die met Zwarte Piet werken, dat de burgemeester en wethouders niet meer aanwezig mogen zijn bij Sinterklaasfeest met Zwarte Pieten en dat de gemeente geen uitingen meer doen met Zwarte Piet op hun sociale media of andere wijzen.

Foto: Sint Nicolaas Team

Stichting Sint Nicolaas team is geschrokken over de onverwachtse ingediende motie van PvdA-raadslid Hachhoch. “Als eerste bestaat er geen landelijke lijn. Dit omdat er verschillende perspectieven zijn rondom het verhaal van Sinterklaas en zijn Pieten. De NPO heeft vroeger het verhaal van Jan Schenkman gevolgd. Hierin zijn Pieten zwart door de roet. Wij volgen het verhaal van Michaël de Archimandriet. Deze vertelt het traditionele verhaal van Sint Nicolaas en Piter uit Myra.” aldus voorzitter Coby Dekker.

De stichting vindt het dan ook jammer dat PvdA, Stadsbelang en D66 hun niet vooraf hebben benaderd. “Wij staan altijd open voor mensen en organisaties die zich niet herkennen in onze visie of onderdelen hiervan zoals Piet.” vertelt Dekker. Dat bleek ook uit de vraag die SP-raadslid Houwelingen stelde of ze al contact hadden gehad. Hierop reageerde de PvdA-raadslid dat door tijdsdruk er nog niet aan toe is gekomen. Ook gaf het raadslid aan dat het nu het moment was door alle Black Lives Matters demonstraties in de wereld.

Sint Nicolaas en Piter

“Al vanaf 2006 maakt Sint Nicolaas team geen gebruik van Zwart Piet. Zo hebben de Pieten geen zwarte huidskleur, maar een licht / medium bruine kleur, geen dikke rode lippen of gouden oorbellen. Ook zijn we bezig om andere haartypes te kopen zodat er meer diversiteit bestaat binnen onze Pietenbestand. Helaas hebben we dit nog niet kunnen doen, door onze beperkte budget. Wij volgen het historische verhaal van Sint Nicolaas die in Myra de Ethiopische slaaf Piter vrij kocht.” aldus Coby Dekker. “In het verhaal valt te lezen dat Sint Nicolaas de laatste slaaf kocht uit medelijden. Dit terwijl Sint Nicolaas tegen slavernij was. Piter stond al een hele dag in de brandende zon en werd niet verkocht vanwege de vele littekens op zijn lichaam door alle zweepslagen. Sint Nicolaas kocht Piter, gaf hem eten, verzorgde zijn wonden en gaf hem zijn vrijheid terug. Ondanks dat Piter weg kon, is hij toch gebleven en er ontstond een vriendschappelijke relatie tussen Piter en Sint Nicolaas.”

‘Discriminatie en racisme niet welkom’

De organisatie van de lokale intocht laat weten dat juist discriminatie en racisme niet welkom zijn binnen de organisatie. “Stichting Sint Nicolaas team wil graag deze verhalen vertellen aan kinderen en volwassenen die ons huis bezoeken.” laat Coby weten. “Als kinderen of volwassenen aan Sint Nicolaas of aan de Pieten vragen hoe het zit, krijgen ze het verhalen te horen over Sint Nicolaas en Piter. Ook corrigeren wij ouders, verzorgers of kinderen als ze bepaalde liedjes zingen. Zo zingen wij niet over ‘Zwarte Piet’ maar over ‘Piet’. Maar ook termen zoals ‘zijn knecht staat te lachen’ wordt ‘zijn vriend staat te lachen’, ‘wie zoet is krijgt lekkers en wie stout is de roe’ wordt ‘wie zoet is krijgt lekkers en wie stout is niets toe’, etc. Juist omdat wij gelijkheid willen hebben en het nooit over Zwarte Piet hebben, maar Piet. Op het moment dat ouders en kinderen ons huis bezoeken en de oude teksten gaan zingen, zal Sint en Piet hen corrigeren en uitleggen waarom. Ook dit jaar willen wij de gelijkheid verder stimuleren door in het huis van Sint Nicolaas elementen toe te voegen die dit al laten zien. Denk hierbij aan een takenlijst, waarbij Sint Nicolaas evenveel klusjes moet doen als de Pieten. Ook vervelende klusjes zoals afwassen, wc poetsen, etc. Ook in de toekomst zullen wij ontwikkelingen blijven maken om de vriendschappelijke relatie tussen Sint Nicolaas en Pieten te stimuleren.” vertelt Coby Dekker “Binnen onze organisatie is het belangrijk dat er een veilige klimaat bestaat voor vrijwilligers en bezoekers. Daarom is het ten strengste verboden dat onze vrijwilligers of bezoekers elkaar plagen, pesten of zelfs discrimineren.” vertelt Dekker. Ook wil de organisatie benadrukken dat Pieten een eigen karakter hebben die past bij hun identiteit. Denk aan zuster Piet, Piet de bouwer, Zielepiet, Wijsweg, etc

Door de volle agenda is de motie na 12 uur in de nacht behandeld. Op advies van burgemeester Melissant, is de motie niet behandeld en wordt er een gesprek georganiseerd tussen de organisaties in de stad en de gemeenteraad. Daarna zal het opnieuw in de gemeenteraad besproken gaan worden.

Meer Gorinchem nieuws