Manifestatie voor behoud cafe De Drie Vuisten

Manifestatie voor behoud cafe De Drie Vuisten

De exploitanten van Feestpaleis De Drie Vuisten hebben de gemeente Gorinchem gemeld dat donderdag 18 juni tussen 18.30 en 19.45 uur op het Stadhuisplein een manifestatie wordt gehouden voor behoud van De Drie Vuisten. Op grond van de Grondwet hebben zij het recht hiertoe. Tevens zullen zij inspreken bij de online gemeenteraadsvergadering die op dat moment plaatsvindt.

Om de sloop van de Drie Vuisten tegen te houden hebben de eigenaren van het cafe besloten donderdag te gaan demonstreren. De voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, de burgemeester van Gorinchem en de organisator hebben afspraken gemaakt over de manifestatie. De gemeente Gorinchem faciliteert de organisator van de manifestatie met onder andere het afzetten van het plein, elektriciteit voor microfoons en adviezen over het in goede banen leiden van de manifestatie. De organisator heeft aangegeven de coronaregels te volgen en de manifestatie te stoppen bij meer dan 300 bezoekers

Sloop De Drie Vuisten

Aanleiding voor de manifestatie is het op 3 maart 2020 genomen besluit van het college van B&W tot het slopen van het bouwwerk cafe De Drie Vuisten. In het besluit is gesteld dat als het bouwwerk niet voor 4 juli is afgebroken, de exploitant een dwangsom moet betalen van €200.000 per week, met een maximum van €600.000. Het college van B&W heeft het zogeheten dwangsombesluit genomen, omdat het gaat om een illegaal bouwwerk. “Het is zonder omgevingsvergunning opgericht en het staat op een plek waar dat volgens het bestemmingsplan niet is toegestaan. Ook vonden er feesten en andere activiteiten plaats zonder de benodigde (exploitatie- en horeca)vergunningen. Deze vergunningen kunnen vanwege het bestemmingsplan niet alsnog worden verleend.” laat de gemeente weten.

Waarom afbreken

Burgemeester Reinie Melissant-Briene: “Ik snap dat het besluit van het college voor de exploitanten en de gasten heel verdrietig is. Velen hebben er lief en leed gedeeld. Maar we hebben een beginselplicht om te handhaven op overtredingen. En we moeten ons aan de regels houden die we samen met de gemeenteraad en de inwoners van Gorinchem hebben opgesteld. Deze regels hebben we in 2019 vastgelegd in het VTH-beleid (vergunningen, toezicht en handhaving). In deze regels hebben we met elkaar bepaald, dat we consequenter moeten handhaven op illegale bouwwerken zoals het Feestpaleis. En de rechter, die door de exploitanten van De Drie Vuisten is gevraagd om naar de zaak te kijken, ondersteunt het collegebesluit.”

Meer tijd voor afbreken nodig

Burgemeester Melissant: “De exploitant geeft aan dat hij maandag 22 juni start met het afbreken van het bouwwerk. Hij wil dat zodanig doen dat hij onderdelen kan bewaren voor eventueel een ander pand of museum elders. Ik heb toegezegd dat als de exploitant maandag 22 juni daadwerkelijk start met afbreken en we op 3 juli goede vorderingen zien, ik het college zal vragen om de begunstigingstermijn van het dwangsombesluit te verlengen. Dat geeft de exploitant dan meer tijd om het bouwwerk af te breken.”

Museum

De exploitant van De Drie Vuisten heeft onlangs aangegeven een museum te willen beginnen in De Drie Vuisten. Op dinsdag 16 juni heeft de burgemeester daarover overlegd met de exploitant en aangegeven dat het college van B&W een museum over woonwagencultuur een mooi idee vindt, maar niet op de locatie van De Drie Vuisten in verband met de bestemmingsplannen en de achterafgelegen ligging.

De procedure

De exploitanten hebben gebruik gemaakt van de bezwaarschriftenprocedure voor het besluit over het bouwwerk. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie zou op 15 juni de ingediende bezwaarschriften behandelen, maar de exploitanten hebben gevraagd om meer voorbereidingstijd. Daardoor is de behandeling verschoven naar 6 juli 2020. In de tussentijd hebben de exploitanten aan de voorzieningenrechter gevraagd om uitvoering van het besluit van het college van B&W op te schuiven. Bij de rechter hebben de exploitanten de bezwaren tegen het collegebesluit kenbaar gemaakt. De rechter heeft aangegeven het besluit van het college van B&W te ondersteunen. De rechter heeft meegewogen dat de situatie van het Feestpaleis al jaren voortduurt en de aard en omvang van de overtredingen alleen maar is gegroeid. Het college respecteert de uitspraak van de rechter.

Meer Gorinchem nieuws