Uitvoeringsagenda deel 6: Verbinding met A15

Uitvoeringsagenda deel 6: Verbinding met A15

6 juli gaat de gemeenteraad vergaderen over een groot en vooral belangrijk punt, namelijk de uitvoeringsagenda van de mobiliteitsvisie. In de uitvoeringsagenda zullen er 33 oplossingen worden voorgelegd aan de gemeenteraad om de verkeersproblemen in Gorinchem op te lossen. 

Foto: Gemeente Gorinchem

Aangezien het dossier vrij groot is, heeft de redactie besloten het in delen te knippen op ‘wijkniveau’. Hierdoor wordt het behapbaar als lezer. Eerder verscheen Deel 1 over de binnenstad en de nieuwe fietsbrugdeel 2 over de banneweg en stationdeel 3 over de verbinding tussen Oost en Lingewijkdeel 4 over OV en fietsen, deel 5 gaat over de aansluiting met A27 en tot slot gaat dit deel gaat over de verbinding met A15.

“Gorinchem ligt in 2040 aan de vernieuwde A15. De snelweg functioneert samen met het spoor als dé oost-west corridor van Nederland. Bij Gorinchem gaat deze corridor niet alleen over logistiek maar tevens over een energielandschap, gezonde economie en onderwijs. De MIRT die nodig was om de A15 te verbeteren, is in nauwe samenwerking tussen Rijk en o.a. de gemeente tot stand gekomen. Ook is de periode van de grote verbouw redelijk soepel verlopen doordat op tijd en op voldoende wijze alternatieve vervoerswijzen en routes zijn aangeboden. Gorinchem maakt ook in de toekomst slim gebruik van de ligging aan de snelweg. De toplocatie is intern goed ontsloten voor de auto, de fietser en de voetganger. Deze laatste groep wordt vooral bediend door veilige routes binnen de scholencampus en tussen de campus en het nieuwe station Noord. Station Noord is als knoop onderdeel van het veilige en complete fietsnetwerk en is hierdoor goed verbonden met de binnenstad en wijken. Dit station werkt ook als aanjager om andere bedrijven naar Gorinchem te trekken. Het bedrijventerrein Groote Haar is daarom niet alleen aantrekkelijk vanwege de directe ontsluiting vanaf de A27 maar ook dankzij haar OV bereikbaarheid.” valt als toekomstvisie te lezen in de uitvoeringsagenda.

Om dit te realiseren komt er een station Gorinchem noord. Deze stond al in de planning en heeft een eigen budget. Er komt een onderzoek naar de noordelijke infrastructuur. Dit kost zo’n 50 – 75 duizend euro en moet binnen 10 jaar gerealiseerd worden. Er komt een MIRT-Verkenning A15. Dit is een onderzoek vanuit Rijkswaterstaat om de verbinding tussen Rotterdamse havens en Duitsland te verbeteren en (toekomstige knelpunten) weg te nemen. Dit kost de gemeente geen geld. Ook moet er een mobiliteitsmanagement komen om alle doorstroom te verbeteren als er verbouwingen aan de A15 en A27 gaan komen. Deze worden begroot door de gemeente.

Deze uitvoeringsagenda moet nog worden goedgekeurd door de gemeenteraad. Eerder verscheen Deel 1 over de binnenstad en de nieuwe fietsbrugdeel 2 over de banneweg en stationdeel 3 over de verbinding tussen Oost en Lingewijkdeel 4 over OV en fietsen en deel 5 gaat over de aansluiting met A27.

Meer Gorinchem nieuws?