Economie een dipje, maar 2021 weer omhoog

Economie een dipje, maar 2021 weer omhoog

Contactbeperkende maatregelen om de pandemie tegen te gaan, hebben in Nederland geleid tot een uitzonderlijke terugval in economische activiteiten van zo’n 10 à 15% meldt het CPB. Dit heeft ook grote gevolgen voor de lokale ondernemers en overheid. 

Foto: Pixabay

In het meest gunstige situatie verwacht het Centraal Planbureau (CPB) een Bruto Binnenland Product (BBP) van 6%. Volgend jaar zal de verkoop van goederen en diensten in Nederland met zo’n 3% toenemen. Volgens het CPB zal er spraken zijn van een matig herstel. Pieter Hasekamp, directeur CPB: “De huidige onzekerheid stelt de overheid voor grote dilemma’s. Tijdens de herstelfase is beheerst afbouwen van het steunbeleid wenselijk, maar de mate waarin de overheid kan terugtreden is afhankelijk van het hersteltempo van de economie. Het herstel kan bespoedigd worden door internationale coördinatie in de aanpak van de crisis en door het waar mogelijk naar voren halen van investeringen, zoals in woningbouw en de energietransitie.”

Volgens het CPB zal er een spraken zijn van een toenemende werkeloosheid in 2020 en 2021. Ook zal dit grotere tekort komen op de overheidsbegroting en de schulden zullen toenemen. Hierdoor zullen er meer uitkeringen worden aangevraagd en kan dit gevolgen hebben voor het budget wat gemeentes krijgen van de landelijke overheid. Hierdoor zouden gemeentes moeten bezuinigen op diensten of subsidies. 

Basisraming:201920202021
Ongekende daling bbp, gevolgd door onvolledig herstel1,8-63
Werkloosheid loopt hard op3,457
Groot tekort op overheidsbegroting1,7-8-5
Schuld stabiliseert op fors hoger niveau (%bbp)48,76261

Bij een Tweede golf

Een tweede golf besmettingen die ervoor zorgen dat er opnieuw contactbeperkingen zijn zullen ervoor zorgen dat bedrijven opnieuw in de problemen gaan komen. Het CPB verwacht dan dat de krimpt op bbp weer zal toenemen. Ook zal in 2021, loopt de werkloosheid op tot 10% en neemt de staatsschuld toe tot ruim 75% bbp.

Andere landen

Hoe de herstel gaat hangt ook af van de economische problemen bij andere landen waarmee Nederland handelt. Hoe langer het herstel duurt in die landen, hoe langzamer de BBP groei zal zijn. Dit kan ervoor zorgen dat de werkeloosheid gaat toenemen tot 10% en de staatsschuld zal boven de 75% zijn. 

Mensen meer geld uitgeven

Als blijkt dat meer mensen weer meer producten en diensten gaan inkopen zal het weer sneller beter gaan in Nederland. Hierdoor kunnen bedrijven weer investeren en mensen aannemen. In zo’n situatie zal de BBP in 2021 op hetzelfde niveau zitten als eind 2019 toen de crisis begon.

Meer Gorinchem nieuws