Uitvoeringsagenda deel 5: Verbinding met A27

Uitvoeringsagenda deel 5: Verbinding met A27

6 juli gaat de gemeenteraad vergaderen over een groot en vooral belangrijk punt, namelijk de uitvoeringsagenda van de mobiliteitsvisie. In de uitvoeringsagenda zullen er 33 oplossingen worden voorgelegd aan de gemeenteraad om de verkeersproblemen in Gorinchem op te lossen. 

Foto: Gemeente Gorinchem

Aangezien het dossier vrij groot is, heeft de redactie besloten het in delen te knippen op ‘wijkniveau’. Hierdoor wordt het behapbaar als lezer. Eerder verscheen Deel 1 over de binnenstad en de nieuwe fietsbrugdeel 2 over de banneweg en stationdeel 3 over de verbinding tussen Oost en Lingewijk, deel 4 over OV en fietsen en dit deel gaat over de verbinding met A27.

In de uitvoeringsagenda mobiliteitsvisie staat een mooie toekomstvisie. “De A27 is verbouwd. Er komt een nieuwe OV HUB Gorinchem West op de route Breda-Utrecht. Op deze plek ontstaat een OV knoop van trein en een snelbus. Vanaf hier is het wellicht mogelijk om een deelauto of deelfiets te pakken. Het maakt de Toplocatie van Gorinchem aan de A27 echt top. De interne bereikbaarheid en ontsluiting van de toplocatie is aangepakt. Het vrachtverkeer kan niet langer door de stad. Maar de belangrijkste kwaliteitssprong is toch wel de extra brug. Deze brug maakt het mogelijk dat veel meer bedrijven direct ontsloten zijn vanaf de snelweg, de toplocatie is daarmee als het ware gegroeid. Ook voor de fietser heeft de brug veel waarde. Er is sprake van een directe en snellere route met de stad en naar school. De aanleg van de brug heeft ook de kans voor een volwaardige OV HUB west vergroot. De Schelluinsestraat heeft een nieuw profiel gekregen passend bij een bedrijventerrein in transitie. Een gebied waar ook andere functies langzaam een plek krijgen en waar de fietsers en voetgangers steeds meer ruimte nodig hebben. Ook de oversteekbaarheid is vergroot. Zo kun je makkelijker bij het water komen.”

Om dit te realiseren zijn er een aantal maatregelen nodig. Er komt een onderzoek naar type knip en locatie van knip op Nieuwe Wolpherensedijk en Schelluinsestraat. Deze kosten zijn al berekend in een andere onderzoek. Het onderzoek moet binnen 15 jaar gerealiseerd worden. Ook de knip moet gerealiseerd worden. Dit zal zo’n 20 jaar duren met een kostenpost tussen de 50 en 100 duizend euro.

Brug over kanaal Steenenhoek

Er moet een onderzoek komen voor een brug over het kanaal van Steenenhoek. Dit onderzoek kost zo’n 75 tot 150 duizend euro en zal binnen 10 jaar gerealiseerd worden. Ook moet de brug gebouwd worden. De kosten liggen tussen de 12,5 en 17,5 miljoen euro kosten.

Station Gorinchem west

Er moet een onderzoek komen naar Station Gorinchem west. Naast het onderzoek moet er ook gelobbyd worden voor station Gorinchem west. “Na de ombouwperiode van de A27 is een kwaliteitssprong in het openbaar vervoer op de corridor Breda‐Gorinchem‐Utrecht mogelijk. Om deze kwaliteitssprong mogelijk te maken, wordt onder meer nader gestudeerd op de situering en inrichting van HUB’s op deze corridor (zowel in het stedelijk gebied, in Gorinchem als in het tussengelegen gebied). Ook een overstappunt (HUB) Gorinchem West, waarbij een overstap op de verschillende modaliteiten kan plaatsvinden (bus, trein, fiets, auto), wordt daarbij in beschouwing genomen. Een nieuwe HUB Gorinchem West sluit aan bij de ambities van de nieuwe Mobiliteitsvisie Gorinchem (het verbeteren van het fiets‐ en het openbaar vervoer gebruik). In de visie is dan ook een nieuw overstappunt (HUB) aan de westzijde van Gorinchem voorzien. In de participatie is aangegeven dat deze maatregel naar verwachting veel impact kan hebben op de stad en de regio en eveneens een belangrijke katalysator kan zijn. De mogelijkheden voor een HUB Gorinchem West moeten nader worden onderzocht in het kader van het bredere vervolgonderzoek (n.a.v BO MIRT 2019) op de OV corridor Breda‐Gorinchem‐Utrecht. Wij trekken hierin samen op met de Provincie Zuid‐Holland.” Dit gaat de gemeente zo’n 75 tot 125 duizend euro kosten. Naar verwachting zal dit hele traject lander dan 20 jaar duren.

Verbindingen tussen Gildenwijk en Avelingen

Ook de herinrichting van Schelluinsestraat en het kruispunt staat op de planning. Dit zal gepaard worden met het vernieuwen van het gebied. Dit zal zo’n 1,5 tot 2,5 miljoen euro kosten. Er komt om een onderzoek naar fietspad te leggen langs het kanaal van Steenenhoek. Dit kost zo’n 15 duizend euro en zal binnen 10 jaar gerealiseerd worden. Ook moet er een wandelpad komen tussen de A27 en kanaal van Steenenhoek. Dit gaat maximaal tussen de 150 en 250 duizend euro kosten en zal maximaal 15 jaar duren. Ook komt er een onderzoek naar een fietsverbinding tussen Gildenwijk en de Parallelweg. Dit gaat zo’n 50 tot 75 duizend euro kosten en moet zo’n 10 jaar gaan duren. Ook moet de fietsbrug gerealiseerd worden. Dit gaat zo’n 5 tot 10 miljoen euro kosten. De realisatie zal zo’n 15 jaar duren. Ook komt er een onderzoek om een verbinding te leggen tussen de Bataafsekade en het kanaal van Steenenhoek. Dit zal binnen 10 jaar gerealiseerd worden binnen en kost de gemeente 75 tot 100 duizend euro.

Deze uitvoeringsagenda moet nog worden goedgekeurd door de gemeenteraad. Eerder verscheen  Deel 1 over de binnenstad en de nieuwe fietsbrugdeel 2 over de banneweg en stationdeel 3 over de verbinding tussen Oost en Lingewijk, deel 4 over OV en fietsen en het volgende deel gaat over de aansluiting met A15.

Meer Gorinchem nieuws