Gemeente wil inzicht in wat nodig is voor ondernemers

Gemeente wil inzicht in wat nodig is voor ondernemers

De coronacrisis heeft impact op onze hele stad. Dit geldt op sociaal maatschappelijk vlak maar zeker ook voor de lokale economie en dus voor de ondernemers. Het kabinet kwam met een noodpakket aan maatregelen en ook lokaal is er steun geboden.

“Vanaf het begin van de crisis is de gemeente in gesprek met ondernemers en de ondernemersverenigingen. Zo blijven we zo goed mogelijk op de hoogte over de ontwikkelingen van de bedrijven in onze stad. Nu we in een volgende fase zijn beland en nog weinig zicht hebben op de (middel)lange termijn willen we graag weten welke impact de coronacrisis op onze ondernemers heeft”, vertelt Joost van der Geest, wethouder Economie. In samenwerking met ondernemersvereniging IKG wordt daarom een ondernemerspeiling uitgevoerd.

Ondernemerspeiling 

Vanaf 11 juni ontvangen ruim 250 bedrijven in de stad een vragenlijst waarbij we inzicht willen krijgen hoe het met de bedrijven gaat. Zijn er veel bedrijven die gebruik maakten van het noodmaatregelenpakket? Maar ook hoe zien bedrijven de toekomst. Wat is nodig op de (middel)lange termijn. Hoe kan de gemeente daar stimulerende maatregelen voor ontwikkelen.

Plan van aanpak stimulerende maatregelen

De resultaten van het onderzoek worden eind juni verwacht. Daarna zal op basis van de uitkomsten een plan van aanpak worden opgesteld bestaande uit maatregelen die de gemeente kan nemen om de Gorcumse bedrijven te ondersteunen maar vooral te stimuleren. Dit plan wordt uiteraard ook in samenwerking met de ondernemersverenigingen ontwikkeld.

Meer Gorinchem nieuws