Gorinchem onderzoekt mogelijkheid tot regenboogstad

Gorinchem onderzoekt mogelijkheid tot regenboogstad

Een half jaar geleden deed wethouder van Doesburg de belofte om te onderzoeken of Gorinchem een regenbooggemeente kan worden. Dit deed hij tijdens de coming out dag in oktober 2019. Ondertussen kan gemeld worden dat het onderzoek al in volle gang is.

“De gemeente Gorinchem is op dit moment in gesprek met de ministerie en Movisie om te kijken of Gorinchem wel een regenboogstad kan worden. Voordat deze keuze wordt gemaakt, wil de gemeente graag met de (lokale) uitvoeringsorganisaties in gesprek over de behoefte.” laat de perswoordvoerder van de gemeente weten. In Nederland zijn er 52 regenboogsteden.

Regenboogstad

Een Regenboogstad is een stad in Nederland die actief de emancipatie, veiligheid en sociale acceptatie van lesbische vrouwen en homoseksuele mannen, alsmede van biseksuele, transgender en intersekse (lhbti) personen bevordert en daartoe een subsidie ontvangt van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Dit project ging in 2007 van start en werd in 2018 opnieuw verlengd tot 2022. “De gemeente kan ook zonder financiële bijdrage van OCW, regenbooggemeente worden. De procedure is dat de gemeente dan een beleidsplan dient op te stellen en hiervoor samenwerkt met lokale uitvoeringsorganisaties en de lokale roze achterban. Als regenboogstad dient de gemeente activiteiten te organiseren op de jaarlijkse “Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie” dag op 17 mei en Coming Out dag op 11 oktober. Vervolgens zal de gemeente een intentieverklaring moeten ondertekenen.” laat de gemeente weten. Een Regenboogstad ontvangt van de rijksoverheid jaarlijks een bedrag van 20.000,- euro (50.000,- euro voor Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) om de emancipatie en het welzijn van lhbti-personen te bevorderen. Dat houdt in dat de betreffende gemeente zich aansluit bij de intentieverklaring van de Regenboogsteden, een beleidsplan opstelt hoe met name op de terreinen ouderen, scholen en sport de sociale veiligheid en acceptatie bevorderd gaat worden en vervolgens de voortgang op deze gebieden monitort.

Niet zelf, maar samen!

De gemeente benadrukt dat ze niet zelf kiest om zichzelf uit te roepen, maar dit vooral samen met de overheid en kennisinstituut Movisie te willen doen. “De gemeente Gorinchem heeft al een emancipatie- en diversiteitsbeleid dat voldoet aan de eisen van het ministerie. Daarnaast wordt er ieder jaar op de Coming Out dag de Regenboogvlag gehesen. De gemeente zal niet zichzelf uitroepen als regenbooggemeente, maar doet dit in overleg met het ministerie en Movisie.”

Meer Arnhem nieuws