Molenlanden stelt noodfonds in voor ondernemers

Molenlanden stelt noodfonds in voor ondernemers

De gemeenteraad van Molenlanden heeft besloten tot het instellen van een noodfonds voor ondernemers, waaronder zzp’ers, die door de coronamaatregelen in financiële problemen zijn gekomen.

Foto: Flickr

Het voortbestaan van vele bedrijf of beroep staat op het spel door de komst van corona. Wel is de raad van mening dat een bedrijf voor de crisis gezond was. Ook moet een onderneming geen beroep kunnen doen op de financiële regelingen van de rijksoverheid. Klik hier voor een overzicht van het steunpakket van de rijksoverheid. Een tweede voorwaarde voor noodsteun van de gemeente is dat de ondernemer niet terecht kan bij een bank, bijvoorbeeld voor een overbruggingslening of uitstel van aflossingsverplichtingen. Als laatste voorwaarde moet de onderneming of zzp’er alles in het werk stellen om de gevolgen van de coronacrisis zelf te verminderen en/of de financiële positie van zijn bedrijf te verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan het verlagen van de doorlopende vaste lasten of het aanpassen van de bedrijfsvoering.

Noodsteun

Als ondernemers hier gebruik van wil maken, kunnen ze voor vragen en het aanvragen van noodsteun contact opnemen met het actieteam corona. Zij zijn bereikbaar op werkdagen via het centrale telefoonnummer 088 75 15 000. 

Meer Gorinchem nieuws?