Veel belangstelling voor investeren in Windpark Groote Haar

Veel belangstelling voor investeren in Windpark Groote Haar

Corona of niet, veel mensen willen deelnemen in het toekomstige Windpark Groote Haar in Gorinchem. Iedereen kan investeren in het Windpark. Mensen doen dat voor zichzelf als appeltje voor de dorst of als spaarpotje voor de (klein)kinderen. Wie interesse heeft, zet er vaart achter want het gaat hard met de aanmeldingen, waarschuwt Aad Rodenburg van Energiecoöperatie de Knotwilg.

Foto: Energiecoöperatie de Knotwilg

Spannend maar het gaat boven verwachting

Aad Rodenburg: “We hebben ‘m wel even geknepen toen de coronacrisis uitbrak. De hele wereld staat op z’n kop. Dan staat mensen hun hoofd niet echt naar investeren in windenergie, zou je denken. Maar tot nu toe loopt het lekker door. Heel fijn natuurlijk, want we willen dat zoveel mogelijk mensen de financiële vruchten plukken van de windmolens. We willen niet een paar grote investeerders, maar juist meer mensen die met een kleiner bedrag meedoen. Dat lijkt nu te gaan lukken.”

Investeren met veel zekerheid

“Investeren in windenergie is een investering met veel zekerheid,” vertelt Aad.. Mensen die investeren krijgen aan het einde van de looptijd hun inleg volledig terug en ze ontvangen ieder jaar een mooi rentepercentage over hun inleg. “Wij bieden gegarandeerd 5% rente vanaf het moment dat de molens draaien, daarvoor 2%. Die zekerheid, het rentepercentage en natuurlijk de milieuwinst, dat spreekt mensen aan. Vooral in deze onzekere tijd.”

Hoe weet je hoeveel kilowatt een windmolen oplevert?

Het rentepercentage wordt berekend op basis van de verwachte energieopbrengst. Aad Rodenburg: “Er zijn windrapporten die worden samengesteld op basis van windmetingen van het KNMI én op basis van windmolens in de omgeving. Daarnaast spelen de hoogte van de toren en de lengte van de wieken een rol. Hoe hoger de toren en hoe langer de wieken, hoe meer energie je opwekt. We gaan bij onze berekeningen trouwens uit van de minimale opbrengst, maar als het zo hard waait als het afgelopen jaar dan is de opbrengst flink hoger. Het kan dus eigenlijk alleen maar meevallen.”

Meedoen kan al met een bedrag van € 500,-

Vaak denk je bij investeren of beleggen aan grote bedragen. Maar dat hoeft helemaal niet, volgens Aad: “Het doel van Energiecoöperatie de Knotwilg is juist dat zoveel mogelijk mensen de kans krijgen om mee te doen. Daarom kun je al deelnemen met een bedrag van 500 euro tot maximaal 25.000 euro.

Wees op tijd

Wil je deelnemen in Windpark Groote Haar, dan is het slim om je snel in te schrijven. Want het gaat hard, dus wees op tijd. Inschrijven kan via het deelnameformulier op de website www.windparkgrootehaar.nl Daar staat ook meer informatie over het windmolenpark

Wat is Windpark Groote Haar ook alweer?​

Windpark Groote Haar wordt gebouwd door Energiecoöperatie de Knotwilg samen met Eneco. De Knotwilg is een vereniging van inwoners die samen duurzame energie willen opwekken. Windpark Groote Haar is één van haar projecten. Eind 2021 moeten er twee windmolens staan.

Meer Gorinchem nieuws

Windpark Groote Haar wordt gebouwd door Energiecoöperatie de Knotwilg samen met Eneco. De Knotwilg is een vereniging van inwoners die samen duurzame energie willen opwekken. Windpark Groote Haar is één van haar projecten. Eind 2021 moeten er twee windmolens staan.