VVD: ‘Nu pas op de plaats! Dadelijk investeren in wat Gorinchem echt nodig heeft’

VVD: ‘Nu pas op de plaats! Dadelijk investeren in wat Gorinchem echt nodig heeft’
Foto: Gemeente Gorinchem

De lokale afdeling van VVD wil dat het college prioriteit bijstelt op gebied van grote dossiers. Volgens de fracties zou er nog teveel onduidelijk zijn over de mogelijke consequenties van de coronavirus.

Foto: Gemeente Gorinchem

“Er is namelijk teveel nog onduidelijk. Maar één ding is nu al zeker; de crisis zal grote gevolgen hebben en die zullen lang kunnen aanhouden. De consequenties en de mogelijke scenario’s moeten in beeld worden gebracht.” vindt de gemeentelijke fractie van de VVD. Er mag volgens de fractie geen omkeerbare besluiten genomen worden voordat het eerst met de raad besproken wordt in het kader van de nieuwe werkelijkheid.

Prioriteiten stellen

“De raad zal prioriteiten moeten stellen en bepaalde budgetten anders moeten verdelen om de crisis aan te kunnen. Deze prioriteiten moeten gesteld worden voor de korte én de langere termijn. Op de korte termijn hebben we namelijk een gezondheidscrisis door het corona virus en uitgestelde zorg.” aldus de VVD-fractie. “Op de langere termijn krijgen we te maken met een economische teruggang.”

Lokale democratie in coronatijd

De VVD fractie heeft moeite met het op afstand besturen “Met de nu geldende corona-maatregelen verkeert de lokale democratie in een lastige situatie. Ruim een maand lang geen bestuurlijk contact voelt alsof je buitenspel gezet wordt. Digitaal vergaderen voldoet om aangehaakt te blijven, maar niet meer dan dat.” Vooral het digitaal vergaderen belemmerd het kunnen debatteren volgens de fractie. “Over grote, belangrijke onderwerpen moet je met elkaar het debat kunnen blijven voeren. Digitaal vergaderen is dan verre van optimaal. Een gebrekkige communicatie doet afbreuk aan een democratische besluitvorming. Juist in crisistijden worden onze democratische beginselen en individuele vrijheden zwaar getest. Ook in moeilijke crisistijden moet de democratische controle doorgaan. Niet voor niks bestaat de uitspraak ‘democracy dies in darkness’. De raad is aan zet en moet zijn controlerende taak juist in deze tijd maximaal kunnen uitvoeren!”

Meer Gorinchem nieuws