Van sociale media- tot EHBO trainingen voor vrijwilligers(organisaties)

Van sociale media- tot EHBO trainingen voor vrijwilligers(organisaties)
PXHere - rawpixel.com

Veel vrijwilligers(organisaties) in Gorinchem hebben geen budget om dure trainingen te volgen. Denk hierbij aan sportverenigingen maar ook organisaties zoals de voedselbank, Humanitas, kleine musea of andere gezelligheidsverenigingen. Daarom organiseert de gemeente dit in samenspraak met de vrijwilligers en de organisaties waar ze onder vallen. Binnenkort worden weer diverse trainingen gegeven zoals EHBO, Sociale Hygiene maar ook mediatrainingen.

Foto: PXHere – rawpixel.com

Elk jaar organiseert de gemeente Gorinchem met haar vrijwilligerssteunpunt een curuskalender met diverse cursussen die ten baten zijn van vrijwilligers. Zo kunnen ze leren hoe ze gesprekken moeten voeren, EHBO, sociale hygiene maar ook omgaan met sociale media.

In aanmerking komen

Vrijwilligers die kosteloos gebruik willen maken van zo’n training moeten wel in verband staan met hun werkzaamheden. Zo komen bijvoorbeeld iemand die intaker is bij de Voedselbank is of ondersteuner Rouw & Verlies bij Humanitas in aanmerking voor bijvoorbeeld een gesprekstraining.

Mediatraining

Hoe fijn is het werk van vrijwilligers zichtbaar wordt voor de stad. Naast het uitstralen van een stukje trots kun je hiermee ook nieuwe vrijwilligers, sponsoren en gasten interesseren voor jouw organisatie. Met dit kijkje in de keuken van (social) media krijgt je antwoorden op vragen als Welke media is er in de stad én in de regio?, Hoe ga je om met (social) media? en hoe kun je hen benaderen? De trainingen worden maandag 30 maart en een vervolgavond op 28 september gehouden (19:30 – 21:45). De training wordt gegeven door de redactie van Ik hou van Gorinchem.

Gesprekstraining ‘Van koud naar warm luisteren: hoe ontstaat er echt contact’

Koud luisteren betekent dat je vooral met je eigen situatie bezig bent.
Bij warm luisteren, verplaats je jezelf écht in de ander. Hoe zorg je
dat dit echte contact kan ontstaan? De training wordt 7 april gegeven om 19:15 – 21:45 door Noor Bossers van Luistergoud.

Praktijkvaardigheden Eerste Hulp bij Ongevallen (EHBO)

In vier lesavonden leert u de belangrijkste vaardigheden van de EHBO. 1e avond: bewusteloosheid en flauwte; 2e avond: hartstilstanden, reanimeren en bedienen van de AED;3e avond: actieve bloedingen, slagaderlijke en aderlijke bloedingen en doordringende wonden en 4e avond: brand-, snij- en bijtwonden. De training wordt gehouden op donderdag 9, 16, 23 en 30 april of donderdag 1, 15, 29 oktober en 5 november. Door een trainer van Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO.

Informatiemiddag Verzekeringen voor Vrijwilligers

Edwin Toren vertelt over welke risico’s vrijwilligers lopen, welke risico’s gedekt worden door de collectieve vrijwilligersverzekering van de gemeente Gorinchem èn welke risico’s buiten deze verzekering vallen op donderdag 16 april van 15:00 – 16:30.

Gesprekstrainingen Stel je grenzen

Je hebt gesprekken die veel energie kosten, soms voel je jezelf leeggezogen. Hoe ga je er mee om wanneer je jezelf gekwetst voelt of geschokt bent door wat er is gezegd? Hoe kun je jezelf beter beschermen zodat je plezier blijft houden in het luisteren? Opnieuw geeft Noor Bossers gesprekstraining van Luistergoud op 11 mei van 19:15 tot 21:45.

Cursus Financieel inzicht voor Penningmeesters

Financiele verantwoording, de staat van baten en lasten, statuten, de rol van penningmeester binnen het bestuur, de kascommissie. Dit zijn zomaar een aantal onderwerpen waar iedere penningmeester mee te maken heeft. Tijdens deze cursus zullen deze en diverse andere financiële onderwerpen de revue passeren. Dit zal worden gegeven door Andre Rozendaal van accountantskantoor Visser & Visser op dinsdag 12 mei en 16 juni.

Cursus Sociale Hygiëne

In twee avonden worden vrijwillligers voorbereid op het officiële SVH examen Sociale Hygiëne dat aansluitend op de cursus wordt afgenomen. Je maakt je handige methoden eigen om gasten duidelijk te maken wat in je organisatie is toegestaan en leert hoe je de veiligheid en het welzijn van jezelf, je collega’s en gasten kunt garanderen. De training wordt gegeven door Stichting Horeca Onderwijs in Hotel Gorinchem op dinsdag 29 september en dinsdag 6 oktober van 18:30 – 22:00. Hier zit wel statiegeld op de training van €100,- per aanmelding. Nadat de training goed is gevolgd wordt het geld weer teruggegeven.

Aanmelden kan de link voor vrijwilligers of de link voor organisaties. Meer informatie over vrijwilligerswerk is te vinden op de site van vrijwilligers Gorinchem.

Meer Gorinchem nieuws?