Handhaving op verbod vervoer inbrekerswerktuigen

Handhaving op verbod vervoer inbrekerswerktuigen

Het college van B&W van Gorinchem heeft onlangs een ‘last onder dwangsom’ opgelegd aan drie personen die inbrekerswerktuigen bij zich hadden. Bij twee politiecontroles werden de werktuigen aangetroffen. Als deze personen nogmaals in de gemeente Gorinchem worden aangehouden met inbrekerswerktuigen, hangt hen een dwangsom van 2500 euro per overtreding boven het hoofd. Deze ‘last onder dwangsom’ past bij het streven naar een veilig Gorinchem.

Foto: Lander – Wikimedia 

Het college van B&W mag deze ‘last onder dwangsom’ opleggen op grond van artikel 2.44 van de Algemene Plaatselijke Verordening (verbod op vervoer inbrekerswerktuigen). Het opleggen van een ‘last onder dwangsom’ zorgt ervoor dat potentiële inbrekers minder kans krijgen om in te breken. De gemeente Gorinchem wil met deze maatregel laten zien dat zij het aanpakken van inbrekers belangrijk vindt om zo bij te dragen aan een veilig woon- en leefgebied.

Samenwerken

De politie en gemeente werken nauw samen om criminaliteit te bestrijden. Indien de politie een verdachte situatie aantreft waarbij om onverklaarbare redenen gereedschap wordt aangetroffen, dan kan de politie het college van B&W verzoeken om bestuurlijke handhaving. Een bestuursrechtelijke maatregel, zoals een ‘last onder dwangsom’, kan naast het strafrechtelijke traject ingezet worden. Hierdoor kan op een adequate en snelle wijze gehandeld worden en hoeft het strafrechtelijke traject niet afgewacht te worden. Een bestuursrechtelijke maatregel zoals deze, is erop gericht om herhaling van de overtreding te voorkomen

Meer Gorinchem nieuws?