Nieuw contract Regionaal Archief

Nieuw contract Regionaal Archief

Op 23 januari tekenden de wethouders Ro van Doesburg van Gorinchem en Bram Visser van Molenlanden de dienstverleningsovereenkomst die het beheer voor de archieven van de voormalige gemeente Giessenlanden regelt. 

Foto: Gemeente Gorinchem

Deze archieven waren al sinds 2007 ondergebracht bij het Regionaal Archief Gorinchem. Na de herindeling is met Molenlanden als nieuwe rechtsopvolger dit nieuwe contract opnieuw opgesteld. Alle archieven van Giessenlanden tot aan de opheffing per 1 januari 2019 zijn en blijven daardoor te raadplegen bij het Regionaal Archief Gorinchem. Het Regionaal Archief zit in het stadhuis van Gorinchem.

De archieven zijn in de studiezaal van het archief te raadplegen en te bestuderen. Meer informatie op www.regionaalarchiefgorinchem.nl.

Meer Gorinchem nieuws