Lokale sufferdjes trekken aan de noodbel

Lokale sufferdjes trekken aan de noodbel

De lokale sufferdjes trekken aan de noodbel bij de minister van media. Want steeds meer gemeenten voeren het ‘ja-ja’ sticker beleid in. Hierdoor wordt het steeds moeilijker om nog kranten te verspreiden over de gemeente. Door de lage verspreidingsgraad wordt het voor adverteerders steeds minder interessant om te adverteren.

“Ondoordacht gemeentelijk milieubeleid is de doodsteek voor de onafhankelijke lokale journalistiek.” laat de uitgever BDU Media weten. Zij brengen o.a. in Gorinchem de Stad Gorinchem uit. Deze uitgeverij maakt zich zorgen over hun toekomst. Steeds meer gemeenten in Nederland overwegen de zo genoemde ja/ja sticker in te voeren. Juist omdat steeds meer mensen online het lokale nieuws lezen en minder interesse hebben in het sufferdje.

Afvalvermindering

Steeds meer gemeenten moeten letten op hun afvalbeleid. Doordat ze over het maximum zitten van hun contracten met afvalverwerkers en wat landelijk bepaald is zoeken lokale overheden manieren om de afvalberg te verkleinen. Indien contracten worden overschreden of de landelijke grenzen worden overschreden moeten gemeenten meer gaan betalen aan afvalverwerking. Daarom kiezen steeds meer gemeenten ervoor om het papier te verminderen. Amsterdam is als eerste stad begonnen met de zo genoemde ja/ja sticker. Dit zorgde voor een afname van 77% van de papieren afvalberg.

n Gorinchem is de verwachting dat er zo’n 16 kilo aan folders en 72 kilo aan huis-aan-huis kranten afgelopen jaar door de brievenbus kwam. In Gorinchem zijn er 11.751 (drie kwart van het aantal huishoudens. Overige huishoudens hebben een nee/nee sticker op hun deur.) die reclame en/of kranten ontvangen. Deze gezamenlijk ontvangen 1.034.088 kilo aan papier op. Omgerekend zijn dit meer dan 3.446 bomen die per jaar alleen voor Gorinchem gekapt worden. Uit onderzoek blijkt dat ruim 40% direct de oud papierbak in gaat zonder dat het gelezen wordt. Maar slechts 57% van de Nederlanders leest nog folders. Hiervan leest slechts 20% alle folders en de rest af en toe. Van de gratis huis-aan-huis kranten gaat ruim 40% direct naar de afvalcontainer.

gegronde angst

In Amsterdam is al een aantal jaar het zogenoemde ja/ja sticker beleid ingevoerd. Daar heeft in totaal 23% van de inwoners besloten een ja/ja sticker op hun deur te plakken. Hierdoor wordt het voor landelijke uitgevers steeds minder interessant om te gaan werken. Opvallend is dat juist lokale nieuwssites deze rol overnemen. Ze gaan hun nieuws drukken met bijpassend reclamebeleid. Dit wordt door Amsterdammers als positief ervaren, waardoor er een toename komt van ja/ja stickers of specifieke stickers van de desbetreffende uitgeverij. Hierdoor is de kwaliteit sterk verbeterd van het lokale nieuws.

Waakhond

De brancheorganisatie NNP maakt zich zorgen over de lokale media “De landelijke politiek klaagt al jaren steen en been dat de onafhankelijke journalistieke controle op de lokale politiek te wensen overlaat.” Volgens de NNP zit er alleen nog maar een journalist van de plaatselijke sufferdjes op de tribune bij een Raadsvergadering.
Nu heeft Gorinchem de luxe dat er minstens drie verschillende journalisten aanwezig zijn die alle raadsvergaderingen verslaan. Dit komt omdat media elkaar versterkt. Ook is de vraag of lokale journalisten van de sufferdjes wel onafhankelijk zijn, immers koopt de gemeente pagina’s in om hun beleid te kunnen communiceren naar de bewoners. Dit was vroeger verplicht, maar de minister van media heeft besloten dat gemeenten nu zelf mogen bepalen waar en hoe ze het communiceren. Hierdoor zijn veel kranten afhankelijk geworden van de inkomsten van deze gemeentelijke pagina’s. Hierdoor wordt het moeilijker om als journalist kritisch te kunnen zijn op het gemeentelijk beleid.

Einde van het papieren tijdperk

Waar landelijke kranten en platforms steeds meer investeren in online nieuws, hebben lokale sufferdjes niet tot nauwelijks geïnvesteerd in de online wereld. Ze werken met achterhaalde systemen zoals betaalde content op zo genoemde premium platforms. Uit onderzoek is gebleken dat juist dit ervoor zorgt dat lezers een minder positief gevoel krijgen over het medium. Men heeft het gevoel dat ze moeten betalen voor ‘beter’ nieuws en dat het andere nieuws minder waardevol is. Door het gebrek aan investeren in het lokale nieuws is het bereik een stuk lager dan bij landelijke media of lokale nieuwssites. Ook zaken die lezers belangrijk vinden zoals video en podcast zijn niet of nauwelijks terug te vinden op de site of sociale media van de lokale sufferdjes.

Nog wel toekomst?

De toekomst ziet er niet rooskleurig uit voor lokale sufferdjes. Zolang er niet wordt geïnvesteerd in online kennis zal de krant langzaam uitsterven samen met hun lezersdoelgroep. De eerste Gorinchemse krant is al per 1 januari 2020 gestopt in Gorinchem, namelijk de Gorinchemse Courant. De vraag is niet of maar wanneer BDU media besluit te stoppen met het drukken van De Stad Gorinchem.

Meer Gorinchem nieuws?